Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

11:e december 2019

Stort intresse för temadag om teknik för aktivitet och lugn

Den 14 november anordnade kommunen en heldag för personal inom äldreomsorgen på temat Välfärdsteknik för aktivitet och lugn. Totalt kom cirka 65 personer för att testa olika typer av teknik och bidra med sina tankar och idéer.

Foto: Högskolan i Halmstad

– Idén till den här temadagen uppkom efter att vi på PIO gjorde en översyn av den aktivitetsteknik vi har i Falkenbergs kommun. Det visade sig då att det finns bra teknik för aktivitet och lugn som används mycket på enstaka särskilda boenden, men att det också finns vissa produkter som köpts in som inte fungerat i verksamheterna och därför står oanvända, säger Johanna Tryggvesson, sjukgymnast i PIO-projektet.

Dubbla syften med dagen

Syftet med dagen var dels att ge deltagarna smakprov på vilken typ av aktivitetsteknik som finns, samt att inhämta tankar och idéer från olika verksamheter kring hur man kan samarbeta för att kunna nyttja den här typen av teknik på bästa sätt.

Minimässa och föreläsningar

Dagen inleddes av VR-pedagogen Daniel Kemppi som berättade om VR (virtual reality) och vilka effekter han observerat då brukare inom äldreomsorgen fått använda detta. Under förmiddagen hölls sedan en minimässa där deltagarna fick se och pröva olika produkter för aktivitet och lugn på totalt åtta stationer.

Efter lunchen bjöd Gun Aremyr på föreläsningen Hur man ska tänka vid aktivitet med brukare inom äldreomsorg. Det blev stor igenkänning och många skratt, men föreläsningen bjöd även på kloka tankar om hur man väljer ut rätt aktiviteter till olika brukare. Därefter pratade verksamhetsledare Karin Rydén på temat Kulturens plats i äldreomsorgen.

Bra idéer och förslag från deltagarna

Under sista passet hölls diskussionsgrupper där deltagarna fick fundera på och komma med förslag kring hur man kan samarbeta kring inköp och användande av aktivitetsteknik.

– Det har varit en rolig och intensiv dag med aktiva och nyfikna deltagare som med stort intresse har testat de olika produkterna. För mig var dagens höjdpunkt att få ta del av deltagarnas alla idéer och tankar kring hur man kan samarbeta för att få till en effektiv användning av aktivitetsteknik. Det kom in så många bra och verksamhetsnära förslag på lösningar, säger Johanna Tryggvesson, som också var moderator för dagen.

Arbetet med idén Aktivitetsbank fortsätter

Materialet från diskussionsgrupperna kommer att sammanställas och arbetet med idén om en Aktivitetsbank kommer att fortsätta med en grupp representanter från verksamheterna och ledas av arbetsterapeut Cecilia Embring från PIO.