Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

12:e juni 2019
Två personer står på varsin sida om en säng och hjälper personen i sängen att vända sig med hjälp av ett motoriserat draglakan.

Bild från workshop där medarbetare lär sig använda hjälpmedlet WendyLett4Way, ett av de motoriserade draglakan som används på Ätranhemmet.

Stora arbetsmiljö­vinster med motoriserade draglakan

I mars förändrade Ätranhemmets omsorgspersonal sitt arbetssätt genom att övergå till motoriserade draglakan. En utvärdering som nu gjorts visar på stora arbetsmiljövinster i form av minskad smärta och minskad stress.

I syfte att minska antalet dubbelbemanningar och skapa en bättre arbetsmiljö, har tre avdelningar på Ätranhemmet testat två varianter av så kallade motoriserade draglakan.

Motoriserade draglakan är en teknik som gör det möjligt för en medarbetare att själv klara av att vända brukaren i sängen, ett moment där man annars behöver vara två.

Positiva effekter för både medarbetare och brukare

Pilotprojektet har nu pågått i två och en halv månad och en utvärdering har gjorts för att se om, och i så fall på vilket sätt, de motoriserade draglakanen påverkat verksamheten. Resultatet visar på positiva effekter för både medarbetare och brukare.

– Vi har fått ett bra resultat för arbetsmiljön när det kommer till både stress och smärta. Innan testperioden hade närmare 83 procent av medarbetarna ont eller kände obehag när de skulle vända en brukare i sängen. Detta har minskat med över 60 procent, konstaterar Johanna Tryggvesson, sjukgymnast i PIO, Planeringscenter för individuell omsorg.

Frigör tid under morgonarbetet

När det kommer till stress så visar utvärderingen att samtliga medarbetare tycker att det nya arbetssättet har lett till minskad stress. 53 procent uppger att det har bidragit till minskad stress och 47 procent säger att det delvis har gjort det.

Ytterligare vinster är att det har frigjort tid för medarbetarna. Störst skillnad märker de under morgonarbetet.

– Merparten av personalen har svarat att de motoriserade draglakanen har frigjort tid till andra arbetsuppgifter. Under morgonen kan de ibland gå in själva och förbereda en brukare, ett moment där de tidigare behövt vara två, medan den andra personalen under tiden hinner förbereda och ge medicin och frukost till två andra brukare, säger Johanna Tryggvesson.

Skonsam vändning och bättre kontakt

Utvärderingen visar även på vinster för brukarna. Personalen upplever bland annat att brukarna lättare följer med i vändningarna och att vissa brukare inte uttrycker att de känner yrsel eller smärta i samma utsträckning som tidigare.

En annan positiv aspekt som lyfts av medarbetarna är att de tycker att det nya arbetssättet, där man jobbar ensam inne på rummet, leder till en lugnare och bättre kontakt med brukaren.

Johanna Tryggvesson är glatt överraskad över resultatet. Hon vill ge en stor eloge till superanvändarna, de medarbetare på Ätranhemmet som fått ta lite extra ansvar i införandet av de motoriserade draglakanen.

– Jag är väldigt imponerad av superanvändarna och deras insats i att peppa sina kollegor så att de vågat testa det här enkelbemannat. De har gjort ett jättejobb och de är en viktig nyckel till att få det här att funka så att man inte fortsätter med sitt gamla invanda arbetssätt.

Vad händer nu? Kommer fler brukare få möjlighet att testa ett motoriserat draglakan framöver?

– Vi kommer att fortsätta arbeta med formerna för hur det skulle kunna se ut om man vill införa denna teknik på bred front i kommunen. Vi behöver ta hänsyn till ekonomin och vilka utbildningsinsatser som skulle krävas. Men brukarunderlaget i kommunen finns absolut, säger Johanna Tryggvesson.

Det här projektet är en del av Falkenbergs kommuns satsning på välfärdsteknik inom samverkansprojektet Digga Halland.