Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

30:e september 2021

Statsbidrag möjliggör satsningar inom äldreomsorgen

Regeringens äldreomsorgssatsning ger 21 miljoner kronor till Falkenbergs kommun. Dessa medel används bland annat för att förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten och förstärka bemanningen på särskilda boenden vid förhöjd vårdtyngd.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidrag till landets kommuner för en äldreomsorgssatsning. I Falkenbergs kommun innebär detta specifika statsbidrag ett tillskott på 21 miljoner kronor för 2021.

Går till verksamheter i kommunal och extern regi

Dessa medel fördelas mellan hemtjänst och särskilda boenden, i både kommunal och extern regi. De kommer även att användas till att finansiera kommunens frivilligsamordnare, anhörigstöd, mötesplats Ullared och aktiviteter för äldre. Inom det förebyggande arbetet ligger fokus på att minska den ofrivilliga ensamheten.

Anpassad bemanning utifrån brukarnas behov

Inom kommunens särskilda boenden används statsbidraget till att förstärka bemanningen på de boenden som har en förhöjd vårdtyngd. Det kan till exempel handla om att fler brukare behöver tillsyn dygnet runt på grund av oro, vård i livets slut eller psykisk ohälsa.

– Vi anpassar omsorgen efter brukarnas behov redan i dag, men nu har vi medel som vi kan använda specifikt för att ge en utökad omsorg vilket känns väldigt bra, säger områdeschef Heidi Anderssen Evesson.

– Vi kommer även att avsätta en summa till aktiviteter för de äldre och vi använder en del av pengarna till att bemanna upp för de platser vi har utökat med på korttiden. Vi utökar även öppettiderna för vår dagverksamhet som riktar sig till yngre personer med kognitiv svikt.

Förbättrad arbetsmiljö inom hemtjänsten

Inom den hemtjänst som bedrivs i kommunal regi så går statsbidraget till att förbättra arbetsmiljön genom olika insatser. Man kommer bland annat att utveckla rutiner för introduktion av nya medarbetare och ge större utrymme för reflektionstid, en avstämning där medarbetarna kan lyfta aktuella frågor eller svårigheter i arbetet. Några hemtjänstgrupper har även valt att köpa in vinterjackor, erbjuda massage och boka in planeringsdagar.

– Vi vill skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. I och med att vi får dessa medel så har vi nu chansen att tillmötesgå många av de önskemål som kommer från medarbetarna. Våra hemtjänstgrupper har fått ett stort mandat i detta. Varje enhetschef har en dialog med sina medarbetare för att landa i vilka satsningar de vill gå vidare med. Varje hemtjänstgrupp får helt enkelt satsa på det som främjar arbetsmiljön bäst hos just dem, säger områdeschef Carin Hedebrant.

– Det viktiga är att det ger medarbetarna energi i arbetet framåt.

De privata utförarna ska redovisa utgifter och effekter av sina satsningar för socialnämnden senast den 31 januari 2022.

Fördelning av statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg för äldre personer

Fördelningen är gjord utifrån antalet hemtjänstärenden/säboplatser.

Hemtjänst

Kommunal regi: 6,4 miljoner

Extern regi: 3,6 miljoner kronor.

Särskilt boende

Kommunal regi: 4,5 miljoner kronor

Extern regi: 2,7 miljoner kronor.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter