Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

28:e mars 2018
Logotyper från de halländska kommunerna, Halmstad högskola, Region Halland samt EFS.

Satsning på 21 miljoner ska göra sjukvården mer digital

Digga Halland, ett halländskt samverkansprojekt för att öka den digitala kompetensen inom vård- och omsorgssektorn, får 21 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna står bakom den gemensamma ansökan som Strukturfondspartnerskapet i Västsverige nu beviljat.

– Projektet är ett fantastiskt exempel på vad vi kan uppnå med samverkan mellan Hallands kommuner, Region Halland och Högskolan, säger Lena-Karin Erlandsson som är chef för akademin för hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad.

– Vi ser det som givande och nödvändigt att jobba med de digitala frågorna regionalt. Vi står alla inför samma utmaningar och genom att hitta sådana här samverkansformer så gynnar vi falkenbergarna såväl som Halland i stort, säger Johan Klingborg, socialchef i Falkenbergs kommun.

Kompetensutveckling för medarbetarna

Digga Hallands syfte är att genomföra kompetenshöjande insatser för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn i Halland, för att öka förutsättningarna att möta utvecklingen inom digitaliseringsområdet. Projektet bygger vidare på det nära utvecklingssamarbetet mellan Högskolan och offentliga aktörer inom vård- och omsorgssektorn i Halland som etablerats under det senaste decenniet.

– Digga Halland är ett projekt som ligger helt rätt tiden. Kompetensutveckling är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra den digitalisering som är nödvändig för att möta framtidens utmaningar och skapar förutsättningar för medarbetarna, till största delen kvinnor, att vara med och forma sin egen digitala arbetsmiljö, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i Region Halland och vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet i Västsverige.

Vård- och omsorgstagare i fokus

Projektet Digga Halland verkar mot bakgrund av de utmaningar som finns inom vård- och omsorgssektorn, bland annat ett ökat antal äldre, stigande kostnader och svårigheter att rekrytera personal.

– Digitala tjänster och arbetssätt är viktiga verktyg för att möta dessa utmaningar och skapa en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet. Vi som samverkar i projektet hoppas att detta ska leda till att de som arbetar i verksamheterna ser nya möjligheter och att de i sin tur kan bidra till fortsatt utveckling inom området, säger Lena-Karin Erlandsson.

Genom att öka medarbetarnas kunskap om digitaliseringen förväntas vård- och omsorgstagarna samt deras närstående, medarbetarna själva samt hela vård- och omsorgssektorn få mesta möjliga nytta av digitala tjänster och arbetssätt.

Projektet består av olika arbetspaket. Ett av dessa är en gemensam webbaserad utbildningsinsats för personal. Därutöver har varje samverkanspart ansvar för var sitt arbetspaket som övergripande består av att utveckla verksamheterna mot mer digitala arbetssätt.

Projektmärkning för projektet Digga Halland.