Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

16:e november 2017

Ökad trygghet och delaktighet för de äldre på Bokens äldreboende

Tack vare nya digitala skärmar inne på varje boendes rum kan personalen på äldreboendet Boken nu öka tryggheten för de äldre genom att göra dem mer delaktiga i planeringen av det dagliga arbetet.

Befolkningsutvecklingen visar att vi blir allt fler äldre i kommunen och att fler kommer att behöva hjälp. Samtidigt blir det svårare att rekrytera undersköterskor. För att möta dessa utmaningar bedriver Falkenbergs kommun ett aktivt arbete med att digitalisera och införa välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Det ettåriga pilotprojektet med digitala skärmar och webbverktyget Sekoia är en del av denna satsning.

All dokumentation i samma digitala system

– Personalen har länge uttryckt ett behov av ett system i vilket de kan dokumentera direkt och där de också kan se planerade insatser, genomförandeplanen och tidigare dokumentation. Detta är nu möjligt genom Sekoia, säger projektledare Karolina Natt och Dag.

Varje lägenhet på Boken har försetts med en digital skärm. Via den kan personalen bland annat signera utförda insatser eller uppdatera genomförandeplanen tillsammans med den boende.

Välfärdsteknik som ökar delaktigheten

Utöver möjligheten att vara delaktig i planeringen ger skärmen även den äldre tillgång till radio, minnesspel och en kalenderfunktion.

– Om den boende ger sitt samtycke så kommer även anhöriga på sikt att kunna ta del av kalenderfunktionen och ladda upp bilder till skärmen via sin mobil. Men i ett första skede satsar vi på att personalen ska bli trygga med systemet, säger Karolina Natt och Dag.

En kvalitetssäkring av omvårdnaden

Christine Bengtsson är enhetschef på Boken.

– Jag ser att det kommer att medföra en kvalitetssäkring av omvårdnaden då genomförandeplanen blir det levande dokument som det är tänkt att vara. För personalens del är min förhoppning att den lättillgängliga planeringen ska minska den negativa stress som kommer av att behöva hålla många saker i huvudet.