Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

26:e augusti 2019

Se Digga Hallands trailer om webbutbildningen.

Nu startar webbutbildningen för kommunens vård- och omsorgspersonal

Medarbetarna inom vård och omsorg ska öka sin digitala kompetens och stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Nu drar Digga Hallands webbutbildning igång i Falkenberg.

Vi går mot en framtid där teknik och digitala lösningar är en självklar del av vård och omsorg. För att ge vård- och omsorgspersonalen förutsättningar att möta den digitala utvecklingen och höja sin kompetens så har de halländska kommunerna, Halmstad högskola och Region Halland gått samman i projektet Digga Halland.

Kompetenshöjande webbutbildning

Ett av projektets uppdrag är att ta fram en webbutbildning för medarbetare inom vård- och omsorgssektorn. Utbildningens fokus kretsar kring syftet, möjligheterna och utmaningarna med digitalisering.

– Förståelsen för vad digitalisering är varierar bland medarbetarna, så detta kommer alla att få lära sig via webbutbildningen. De kommer också att lära sig hur de kan påverka och förändra sitt arbete och förhoppningen är att de även ska upptäcka möjligheterna med digitalisering, säger Ida Rydén, projektledare för Digga Halland i Falkenbergs kommun.

Gemensam bas stärker samarbetet

Via Digga Halland har Falkenbergs kommun möjlighet att erbjuda kompetenssatsningen till många olika yrkesgrupper inom äldreomsorgen och socialpsykiatrin. Detta gör att alla medarbetare får samma kunskapsbas gällande digitalisering inom vård och omsorg att utgå ifrån, vilket kan underlätta samarbetet mellan olika yrkesgrupper.

– Förhoppningen är att fler ser nyttan och möjligheterna med digitalisering och att fler diskussioner om digitalisering förs så att det leder till nya sätt att tänka och jobba på, säger Ida Rydén.

– På sikt hoppas vi att digitaliseringen kommer bidra till en bättre arbetsmiljö, effektivare arbetssätt och framför allt ett ökat välmående för dem som vi finns till för att hjälpa.

Logotyper från Hallands kommuner, Region Halland, Halmstad högskola och Europeiska socialfonden.