Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

16:e oktober 2019

Nu ska kommunens särskilda boenden börja jobba mobilt

Under hösten kommer samtliga särskilda boenden i kommunal regi att börja arbeta mobilt med hjälp av verktyget Intraphone.
– Det finns så många fördelar med det här arbetssättet. Det blir lugnare på avdelningen, det blir en rättvis fördelning av arbetsuppgifter och vi frigör tid, säger Ida Bengtsson, undersköterska på Solhaga särskilda boende.

Två kvinnor står bredvid varandra utomhus.

Undersköterskorna Ida Bengtsson och Maybritt Adelbäck utbildar sina kollegor på övriga särskilda boenden i kommunen i hur man jobbar mobilt med verktyget Intraphone.

Det mobila arbetssättet innebär att omsorgspersonalen hittar allt de behöver i sitt dagliga arbete i telefonen. Varje medarbetare har ett detaljerat schema där de kan se vilka brukare de ska gå till och vilka övriga uppgifter de ansvarar för under dagen.

Personalen styr själv sitt arbete

De talar också in all dokumentation i mobilen och kan gå in och läsa i varje brukares genomförandeplan för att se hur exempelvis brukarens morgonrutiner ser ut.

– Det är inte så vanligt att man jobbar på det här sättet på särskilda boenden, det brukar oftast vara i hemtjänsten. Men vi har sett en tydlig tidsvinst och det måste ha med strukturen på arbetet att göra. Jag behöver till exempel inte stänga in mig på kontoret i en halvtimme för att sätta på datorn och skriva in min dokumentation, utan den talar jag in direkt på brukarens rum, säger Maybritt Adelbäck, undersköterska på Solhaga särskilda boende.

– Och eftersom vi arbetar på ett boende så kan personalen själva styra i vilken ordning de utför besöken eller insatsen utefter dagsbehovet på avdelningen, tillägger hon.

Ida och Maybritt lägger planeringen

Solhaga särskilda boende har arbetat mobilt sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka. När de gick över till det nya arbetssättet fick undersköterskorna Ida Bengtsson och Maybritt Adelbäck uppdraget som superanvändare, vilket innebar att de skulle stötta sina kollegor under införandet.

I dag är Ida och Maybritt även så kallade IP-planerare, Intraphone-planerare. Varje avdelning bestämmer själv vad de vill ha med i sin planering. Sedan är det Ida och Maybritt som ansvarar för att lägga en bra planering utifrån det som avdelningen bestämt. Det är både insatser hos brukare och kringuppgifter, som beställning av varor och tvätt, som läggs in i planeringen.

– De första två veckorna med intraphone så taggar man in och ut varje gång man går in till en brukare vilket gör att vi får en bra grund att utgå ifrån när vi sedan lägger planeringen. Det ger oss kunskap om hur lång tid varje besök kräver, säger Ida Bengtsson.

Fördelar arbetsuppgifter rättvist

Uppgifterna fördelas sedan mellan medarbetarna så att det blir en jämn fördelning av arbetstyngd och tidsåtgång över veckan.

– Det minskar stressen hos personalen. När man bockat av allt på planeringen så vet man att man gjort det man skulle göra under dagen, så när man cyklar hem så har man inte en känsla av att man glömt något.

Under hösten kommer Ida och Maybritt utbilda medarbetarna på övriga boenden och i slutet av året ska alla ha gått över till ett mobilt arbetssätt.

– Alla var inte positiva på Solhaga när vi skulle gå över till det här arbetssättet, men jag vet inte någon som skulle vilja gå tillbaka till det gamla systemet i dag. Att ha all information i mobilen underlättar vårt arbete jättemycket, säger Maybritt Adelbäck.

En hand som håller en mobiltelefon.

Med det mobila arbetssättet kan omsorgspersonalen på kommunens särskilda boenden tala in sin dokumentation. I telefonen ligger även dagens planering och de kan se varje brukares genomförandeplan.