Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

22:a mars 2019
Två medarbetare som arbetar inom äldreomsorgen provar på att vända en kollega med hjälp av ett så kallat motoriserat draglakan.

Motoriserade draglakan ska ge bättre arbetsmiljö för omsorgs­personalen

I syfte att minska antalet dubbelbemanningar och därmed skapa en bättre arbetsmiljö, testar nu två avdelningar på Ätranhemmet två varianter av så kallade motoriserade draglakan.

Det särskilda boendet Ätranhemmet i Ätran består av tre avdelningar. På två av dem är arbetsbelastningen hög på grund av att många brukare har dubbelbemanning vid bland annat vändning i säng. Det vill säga, man måste vara två medarbetare vid detta moment.

Med anledning av detta har PIO, kommunens Planeringscenter för individuell omsorg, nu startat upp ett pilotprojekt med två olika typer av motoriserade draglakan på dessa avdelningar.

– Denna teknik gör det möjligt för en medarbetare att själv klara av att vända brukaren i sängen. I förlängningen frigör detta också tid för personalen så att de istället kan göra sådant som de i dag har svårt att hinna med. Det kan till exempel handla om att göra en aktivitet med en brukare, säger Johanna Tryggvesson, sjukgymnast i PIO.

Fördelar för både brukare och medarbetare

Förhoppningen är att de nya hjälpmedlen, och det nya arbetssätt som de medför, ska bidra till en bättre arbetsmiljö för omsorgspersonalen. En annan fördel är att det blir en mer skonsam vändning för brukaren.

– Med hjälp av de motoriserade draglakanen så blir vändningen mer kontrollerad och därmed också mer skonsam för brukaren. För omsorgspersonalen minskar den fysiska belastningen, vilket vi hoppas kan bidra till färre förslitningsskador i exempelvis axlar och handleder, säger Johanna Tryggvesson.

Workshop för att lära sig tekniken

Tidigare i mars har omsorgspersonalen på de två avdelningarna deltagit i en workshop där de fått lära sig hur de motoriserade draglakanen ska användas.

– Workshopen bestod av en utbildningsdel under förmiddagen och en diskussionsdel på eftermiddagen. De fick bland annat diskutera styrkor och svagheter med respektive hjälpmedel. Det var full aktivitet under dagen och medarbetarna hade många bra frågor och tankar, säger Johanna Tryggvesson och fortsätter:

– Nu ska det bli spännande att följa utvecklingen på Ätranhemmet och se vilka effekter vi kan uppnå när de motoriserade draglakanen används i det dagliga arbetet.


Det här projektet är en del av Falkenbergs kommuns satsning på välfärdsteknik inom samverkansprojektet Digga Halland.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter