Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

23:e februari 2021

Kommunen säger upp avtalet med Räddningstjänsten Väst

Kommunen ska återta den verksamhet som i dag utförs av Räddningstjänsten Väst. Det innefattar bland annat dag- och nattlarm samt natthemtjänst. Nu ska en plan för hur återtagandet ska gå till arbetas fram.

– Det här beslutet handlar inte om att vi är missnöjda med det arbete som Räddningstjänsten Väst har utfört för oss. Det handlar framför allt om att vi ser att vi skulle få en bättre ekonomi genom att ta tillbaka denna verksamhet i kommunal regi. Men det finns även andra fördelar värda att nämnas. Det är till exempel sannolikt att förändringen kommer leda till kortare inställelsetider och högre personalkontinuitet för de äldre, säger Kerstin Rosell, socialnämndens ordförande.

En del i att få en ekonomi i balans

Den kommunala hemtjänsten har länge dragits med ett underskott. Att utreda förutsättningarna för att ta tillbaka den verksamhet som i dag drivs av Räddningstjänsten Väst är kopplat till uppdraget att få en ekonomi i balans inom hemtjänsten.

Räddningstjänstens uppdrag omfattar natthemtjänst samt dag- och nattlarm. I uppdraget ingår alla planerade hemtjänstinsatser mellan klockan 22.00 och 07.00. Dessa insatser utförs av deras trygghetsteam. Räddningstjänsten har även det tekniska ansvaret över trygghetslarm, tillsynskameror, digitala nycklar och nyckelgömmor samt larmmottagande.

Nu ska en organisation arbetas fram

Den utredning som nu gjorts visar att ett återtagande av denna verksamhet skulle vara fullt möjlig. Det skulle också leda till en potentiell besparing för kommunen på mellan 4 och 5,5 miljoner kronor per år. Tjänstemannaförslaget är att ta tillbaka all den verksamhet som Räddningstjänsten Väst utför, förutom larmmottagning och tillsyn genom tillsynskameror.

– Nu är det upp till förvaltningen att arbeta fram en återtagandeplan och detaljerna kring hur denna verksamhet ska organiseras. Utredningen innehöll ett förslag på en möjlig organisation, men detta är inget vi har tagit beslut om utan det ska utredas vidare, säger Kerstin Rosell.

– Men det vi kan se redan nu är att vi kan få en del samordningsvinster när kommunen tar över larmverksamheten. Dag- och natthemtjänsten kan till exempel använda samma bilar och lokaler. Eftersom kommunen har en större organisation med fler uppdrag så kan vi också lättare anpassa organisationen efter dalar och toppar i verksamheten.

Personalen får följa med till kommunen

Den personal som i dag arbetar för Räddningstjänsten Väst kommer att erbjudas en anställning i Falkenbergs kommun i och med återtagandet.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter