Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

23:e mars 2021

Kommunen inleder utredning kring framtida vård- och boendealternativ för äldre i Vessigebro

Socialnämnden har nu fattat beslut om att säga upp avtalet med Fabo gällande den fastighet där Älvgårdens särskilda boende tidigare låg. Samtidigt ger de socialförvaltningen i uppdrag att utreda behoven och möjligheterna kring framtida vård- och boendealternativ för äldre på orten.

Under hösten 2020 evakuerades Älvgårdens särskilda boende med anledning av att fastigheten inte längre bedömdes lämplig att bedriva äldreomsorg i.

Utredning kring behov

I slutet av mars går nuvarande hyresavtal för fastigheten ut och socialnämnden har nu beslutat att säga upp detta avtal. Det innebär dock inte att frågan om ett framtida särskilt boende i Vessigebro är avgjord, utan nu ska socialförvaltningen utreda hur behovet ser ut.

– Vi vet att vi inte kan bedriva äldreomsorg i den här fastigheten, så att säga upp avtalet är vårt enda alternativ. Däremot ser vi att vi behöver utreda vilka behov av framtida vård- och boendeformer för äldre som finns i Vessigebro och det kan handla om allt ifrån ett nytt särskilt boende till trygghetslägenheter, säger Kerstin Rosell, socialnämndens ordförande.

En del av en inlandsstrategi

Utredningen inleds med en gång och ska enligt plan redovisas för socialnämnden i början av hösten.

– Vi ser att det här arbetet behöver vara en del av den inlandsstrategi som vi kommer att jobba med parallellt med denna utredning. Det innebär att vi inte enbart kommer att titta på Vessigebro utan ta hänsyn till de övergripande behoven av boendealternativ för äldre i hela inlandet. Fokus kommer att ligga på de tre serviceorterna Vessigebro, Ätran och Ullared, säger socialchef Johan Klingborg.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter