Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

11:e januari 2018

Kommunen får ett center med inriktning mot välfärdsteknik

Ett planeringscenter för individuell omsorg, PIO, är ett första steg i införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Rekryteringen av en projektledare för centret pågår och förhoppningen är att hela teamet ska vara på plats före sommaren.

Befolkningsprognosen visar att antalet äldre i kommunen kommer att bli fler. Samtidigt blir det svårare att rekrytera vårdpersonal. För att möta denna utmaning bedriver Falkenbergs kommun ett aktivt arbete med att digitalisera och införa välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Stor initial kostnad för välfärdsteknik

– Välfärdsteknik främjar individens självständighet och delaktighet, vilket i förlängningen även skapar utrymme för vårdpersonalen. Den här satsningen handlar inte om att skära ner på personal. Tvärtom, alla behövs, säger Birgitta Lomander Johansson, enhetschef för socialförvaltningens IT-avdelning.

Hon konstaterar att välfärdssatsningen kommer att kräva investeringar, vilka också har beviljats i årets budget, men att det samtidigt är välinvesterade pengar.

– Implementeringen av välfärdsteknik innebär en stor initial kostnad, men ju fler som använder tekniken, desto billigare blir det.

Nytt planeringscenter med inriktning mot välfärdsteknik

Som ett första led i arbetet mot en digitaliserad äldreomsorg har socialförvaltningen nu påbörjat rekryteringen av en projektledare till ett planeringscenter för individuell omsorg, PIO. Uppdraget innebär i korthet att leda ett multiprofessionellt team i arbetet med att identifiera, testa och implementera välfärdsteknik i äldreomsorgen.

– Arbetet med att ta reda på vilken teknik som finns tillgänglig på marknaden och vilka lösningar som är mest gynnsamma för våra brukare och vår personal är grundläggande för ett bra slutresultat, säger Birgitta Lomander Johansson.

Fem olika professioner i ett team

Utöver en projektledare ska ytterligare fyra medarbetare rekryteras till PIO – en arbetsterapeut, en sjuksköterska, en fysioterapeut och en biståndshandläggare.

Socialchef Johan Klingborg ser många fördelar med satsningen.

– Vi har en demografisk, ekonomisk och personell utmaning kopplad till framtidens äldreomsorg. Vi måste kunna hantera ökade kostnader samtidigt som vi behöver rekrytera fler medarbetare för att möta det ökade behovet. Med hjälp av PIO och välfärdsteknik kan vi frigöra resurser så att vi inte behöver tumma på kvaliteten.