Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

29:e augusti 2019

GPS-larm ger äldre större rörelsefrihet

Sedan i våras erbjuder kommunens anhörigstöd och särskilda boenden en möjlighet för äldre att använda GPS-larm när de går ut. Syftet är att öka deras självständighet och trygghet.

En äldre kvinna går på en gata. Det är soligt väder. Hon har ett gps-larm i ett band runt halsen.

GPS-larm erbjuder äldre personer en möjlighet att gå ut på promenad utan rädsla för att de ska gå vilse eller ramla. Foto: Joakim Andersson

Projektet Trygg ute drivs av kommunens Planeringscenter för individuell omsorg, PIO, och har som syfte att skapa bättre förutsättningar för äldre personer att kunna gå ut ensamma även om de är rädda för att gå vilse eller ramla. Kommunens anhörigstöd och fem särskilda boenden har haft tillgång till tekniken sedan i våras.

– Vi testar det här i liten skala först så får vi se hur vi kan jobba vidare. Vi har märkt att kartan ritas om hela tiden, de personer som är aktuella för ett GPS-larm kan snabbt hamna i en situation då det inte längre är aktuellt, säger Ida Rydén, handläggare på PIO.

Går att se var personen befinner sig

GPS-larmet är kopplat till ett system som larmar en anhörig eller personal om personen behöver hjälp. Det går även att logga in i systemet och se var personen befinner sig, om personen har gått vilse och behöver hjälp för att hitta hem.

– Syftet med att använda GPS-larm är att göra utomhusvistelsen trygg igen och låta personer vara aktiva och självständiga. Larmet kan användas av personer som annars hade fått anpassa sig efter när de kan få hjälp och sällskap av någon, säger Ida Rydén.

– Så de brukare som vill, kan röra sig mer fritt och personalen behöver inte känna stress eller oro för att någon ska gå vilse.

Medarbetare lyfte behovet

Behovet av GPS-larm uppmärksammades först av medarbetare på ett av kommunens särskilda boenden. De upplevde att de hade svårt att möta vissa individers behov av utevistelse och efterfrågade därför en teknisk lösning.

Då andra kommuner redan erbjuder GPS-larm som ett stöd för anhöriga och har fått goda resultat, så valde Falkenbergs kommun att inkludera även denna målgrupp i projektet.

– Vi har sedan projektet startade märkt en efterfrågan av GPS-larm från brukare som inte bor på särskilt boende och som inte har en anhörig som kan hantera tekniken. Vår förhoppning är att även dessa individer ska kunna få möjlighet att använda sig av GPS-larm framöver. Alla ska kunna fortsätta vara aktiva och känna sig trygga utanför bostaden, säger Ida Rydén.