Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Nätverk för engagemang

Här hittar du ideella nätverk och föreningar som arbetar med integration/inkludering i Falkenberg.

Falkenbergare tillsammans

Falkenbergare tillsammans är en frivilligorganisation och ett forum skapad av och för invånare i Falkenberg. Här kan du engagera dig kring frågor som berör social hållbarhet. På Falkenbergare tillsammans Facebook-sida har du bland annat möjlighet att engagera dig för kommunens nyanlända såväl som för alla kommuninvånare som behöver stöd. Här genomförs till exempel klädinsamlingar, förfrågningar om engagemang och samverkan.

Föreningen Fina Falkenberg

Fina Falkenberg är en ideell social och kulturell förening med målet att nå en bättre integration i Falkenberg. Föreningen gör många aktiviteter för främst nyanlända men även etablerade svenskar. På Fina Falkenbergs Facebook-sida hittar du mer information och aktuella aktiviteter.