Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Praktik

Vill du ta emot en nyanländ på praktik? Då har du möjlighet att få stöttning via kommunen och Arbetsförmedlingen.

Praktik kan hjälpa en nyanländ ut i arbetslivet, testa om hens yrkeskunskap motsvarar de krav som finns på liknande yrke i Sverige eller fungera som en prova-på-period. Både Falkenbergs kommun och Arbetsförmedlingen arbetar med praktikplaceringar.

Kommunens stöttning

På kommunens Arbetsmarknadsavdelning (AMA) finns arbetsmarknadscoacher som arbetar tätt med och stöttar både arbetssökande och arbetsgivare i rekrytering, praktik och kontakt med andra myndigheter. AMA arbetar nära Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen och Försäkringskassan.

Mer information om AMA´s arbete

Förutsättning praktik

Praktikperioden bestäms utifrån praktikantens behov, du betalar inga arbetsgivarkostnader för den som praktiserar och praktikanten är försäkrad och får sin ersättning från Försäkringskassan

Testa en nyanländ på arbetsplatsen

Nyanlända kan även genomföra en yrkeskompetensbedömning på din arbetsplats. Syftet är att under en praktikperiod visa upp sina kunskaper i ett yrke. Bedömningen ska underlätta för dig som arbetsgivare se vilka kunskaper den nyanlände har. Den nyanlände får samtidigt en slags merit som kan leda till framtida jobb.

Mer information om praktik hittar du på Arbetsförmedlingen

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Falkenberg
  • Telefon: 0771-60 00 00

  • Arbetsmarknadsavdelningen Falkenbergs kommun
  • Telefon: 0346-88 60 76
  • ama@falkenberg.se