Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Skrea 4:7 m fl

Förslag till ändring av befintlig detaljplan för Skrea 4:7 m fl är ute på samrådsremiss 21 mars - 19 april.

Planområdet

Planområdet ligger i Skrea, ca 5 km sydost om Falkenberg centrum och är ca 20 ha stort.

Syftet med detaljplanen

Syftet med planförslaget är att justera byggrätterna så att den högsta tillåtna byggytan fördelas jämnt mellan avstyckade fastigheter.

Tidsplan

Kontakt