Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Långaveka 3:21 m fl - bostäder i Glommen

Förslag till ny detaljplan för Långaveka 3:21 m fl har varit ute på samrådsremiss 8 mars - 5 april.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hölls tisdagen den 27 mars kl 18-19.30 i Glommens bygdegård då man kan se och ställa frågor kring planförslaget.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd.

Detaljplanen berör Morups-Lyngen GA:6, (Glommens fiskeläges vägförening). Information om planarbetet skickas till angiven kontaktperson.

Planområdet

Planområdet ligger i Glommens tätort, ca 8 km norr om Falkenberg och är ca 5,9 ha stort.

Syftet med detaljplanen

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för bostäder av olika typer i Glommen, samt att anlägga en dagvattendamm i sydvästra delen av planområdet.

Tidsplan