Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Långaveka 1:17 m fl - utbyggnad Långavekaskolan

Förslag till ny detaljplan för Långaveka 1:17 m fl har varit ute på samrådsremiss 8 mars - 5 april.

Samrådsmöte

Samrådsmöte hölls tisdagen den 27 mars kl 18-19.30 i Glommens bygdegård då man kunde se och ställa frågor kring planförslaget.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om detta samråd.

Detaljplanen berör Morups-Lyngen GA:6, (Glommens fiskeläges vägförening). Information om planarbetet skickas till angiven kontaktperson.

Planområdet

Planområdet ligger i östra delen av Glommens tätort, ca 9 km nordväst om Falkenberg och är ca 3,5 ha stort.

Syftet med detaljplanen

Syftet med planförslaget är att möjliggöra utbyggnad av skolverksamheten, möjliggöra för en ny idrottshall samt att förbättra trafiksituationen kring skolan.

Tidsplan