Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Leken 1 m fl - bostäder Herting

Översiktsbild avområdet för detaljplan Leken 1 m.fl

Förslag till detaljplan för kv Leken 1 m fl är ute på granskningsremiss under tiden 9 maj – 6 juni 2018.

Planområdet

Planområdet ligger i stadsdelen Herting i södra delen av Falkenberg stad, med närhet till skola, idrottsplats, Skrea strand, Hertingskogen, Vallarna samt Falkenbergs centrum. Området avgränsas av Hertings allé i norr, Strandvägen och Rådsmansgatan i väster, Fåborgsvägen i söder samt Allévägen i öster. Planområdet är cirka 3,7 ha stort.

Syftet med detaljplanen

Planens syfte är att bevara de höga kulturhistoriska värdena i området samt möjliggöra utbyggnad av ytterligare bostäder.

Tidsplan