Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Spettet 3 m fl

Förslag till detaljplan för Spettet 3 m fl har varitute på granskningsremiss under sommaren 2015. Inkomna yttranden sammanställs nu för vidare behandling av ärendet.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg. Området begränsas i norr av Petters väg, i öster av Murarevägen, i söder av handelsområde och i väster av Brattebovägen.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med planförslaget är att möjliggöra en utökning av fjärrvärmeanläggningens fastighet i syfte att säkerställa logistiken inom egen fastighet.

Tidsplan

Kontakt