Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Dikaren 8 m fl - bostäder centrum

Förslag till detaljplan för Dikaren 8 m fl har varit ute på granskningsremiss under tiden 13 september - 11 oktober. Inkomna synpunkter ska nu ställas samman i ett så kallat granskningsutlåtande inför vidare handläggning.

Planområdet

Planområdet är beläget i centrala Falkenberg.

Detaljplanens syfte

Syftet med planarbetet är att pröva förutsättningarna för uppförande av bostadshus inom kvarteren Dikaren och Drängen samt att reglera befintlig bebyggelse för bostadsändamål, kontor och handel inom planområdet. Planområdet är cirka 1,6 ha stort.

Tidsplan