Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Purple Flag

Med ett mer strukturerat samarbete med näringslivet och polisen samt med ett kvalitetssäkrat arbetssätt ska Falkenbergs stadskärna bli mer levande på kvällarna. Sedan hösten 2018 är Falkenberg en certifierad användare av arbetssättet Purple Flag.

Purple Flag är en internationellt erkänd arbetsmodell som tagits fram i Storbritannien och senare anpassats för svenska krav och standarder genom branschorganisationen Svenska Stadskärnor. Purple Flag-modellen ger en grogrund för ökad tillväxt, sysselsättning och bättre lönsamhet. Den innefattar korta och långsiktiga åtgärder som går både på djupet och bredden och kompletterar och förstärker det arbete som redan görs i städer och kommuner.

Vi vill att Falkenberg skall ha en trygg, attraktiv och levande stadskärna under dygnets alla timmar. För att arbeta på ett mer kvalitetssäkrat och strukturerat sätt med stadskärnans attraktivitet kvälls- och nattetid. Falkenberg certifierades 2018 via Svenska Stadskärnors arbetsverktyg Purple Flag. Arbetssättet är komplext, men enkelt uttryckt handlar det om att ta tillvara på alla aktörers olika perspektiv. På så sätt skapar vi stadmiljöer som är bättre anpassade till invånare och besökares behov. Tillsammans med kommunen, polisen och näringslivet – nulägesbild och handlingsplan.

Läs mer om programmet här.

Karta över Purple flag-området

Kontakt