Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Purple Flag


Falkenbergs centrum ska upplevas tryggare och bli mer levande efter klockan 17. Purple Flag är ett projekt där Falkenbergs kommun tillsammans med företag och organisationer ska få en gemensam syn på hur centrum kan utvecklas under kvälls- och nattetid.

Projektet Purple Flag startade i september 2017. I projekt har aktörer i centrum deltagit i en workshop för att göra en nulägesanalys. Det har även arrangerats en gemensam kvällsvandring genom Falkenbergs centrum. Till kvällsvandringen var alla som ville välkomna att delta. Utifrån dessa aktiviteter har en lista på förbättringsåtgärder sammanställts.

Certifiering och fortsatt arbete

Det material som har sammanställts under projektet har lämnats till en jury. Det som återstår i projektet är att två representanter från andra städers Purple flag-projekt under hösten 2018 utvärderar Falkenbergs centrum under kvällstid. Resultatet av den utvärderingen ingår även den i juryns bedömning. Oavsett om juryn certifierar Falkenberg som Purple flag-stad kommer arbetet och utvärderingen bli viktigt i det fortsatta arbetet med att utveckla Falkenbergs centrum.

Parallellt med ovan process startar arbetet med att beta av de åtgärder som framkommit under arbetets gång, med målet att skapa en bättre kvällsupplevelse i Falkenbergs centrum. Under förutsättning att vi klarar certifiering kommer det efter två år att göras en omcertifiering där vi kommer att bedömas utifrån vårt arbete och vad som gjorts hittills.

Det här är Purple Flag

Purple Flag är ett samverkansprojekt mellan bland annat kommun, fastighetsägare och näringsliv. Ursprungligen kommer Purple Flag från Storbritannien och i Sverige är det organisationen Svenska stadskärnor som står bakom projektet. Falkenbergs kommun är en av kommunerna som i år fått möjligheten att delta.

Förra året jobbade nio kommuner i landet utifrån Purple Flags arbetssätt. Här är exempel på vad arbetet resulterat:

  • nya samverkansmodeller
  • tydliga informationsskyltar
  • bättre och mer kvällsbelysning längs parker och stråk
  • fasadbelysning
  • fler cykelställ
  • fler kvällsaktiviteter
  • längre öppethållanden
  • uppfräschning av gator och torg

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter