Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Cityindex

Syftet med Cityindex är att ge fastighetsägare, kommuner och organisationer ett kvalitativt beslutsunderlag som ska ligga till grund för stadsutveckling, dialoger och innovation.

Cityindex tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research med ett helt nytt upplägg med cityindex (tidigare Cityklimatet). Cityindex – kartlägger utveckling i stadskärnor. Vi får en ännu bättre bild av hur sällanköpshandeln, dagligvaruhandeln och hotell/restaurang branschen i city ligger till gentemot sina motsvarigheter i övriga kommunen, även Ullared . Vi får också en bild av hur Falkenberg står sig gentemot alla övriga städer i Sverige som deltagit i undersökningen, och hur resultaten ser ut jämfört med förra året.

104 städer undersökta

Fastighetsägarna och HUI har undersökt 104 städer för att se hur det egentligen står till med omsättningsutvecklingen i stadskärnorna. De har tittat på hur sällanköpshandeln, dagligvaruhandeln, hotell- och restaurangbranschen i city ligger till gentemot sina motsvarigheter i övriga kommuner i Sverige. I undersökningen framkom att Falkenberg toppar listan för större städer när det gäller den totala omsättningsutvecklingen.

Om Cityindex

Stadskärnans roll förändras snabbt. Bland annat har hoten från externhandel och e-handel lyfts flitigt i media och andra kanaler. Vad är egentligen ”stadskärnan” och hur ser utvecklingen ut i våra städer?

Cityindex är ett samarbete mellan HUI Research och Fastighetsägarna och syftar till att besvara tidigare nämnda frågeställningar och beskriva utvecklingen för kommersiella verksamheter i våra svenska stadskärnor.

Cityindex startades 2016 med målet att förse marknaden med en objektiv stadskärnamätning. Under våren 2019 inledde Fastighetsägarna ett samarbete med HUI Research avseende Cityindex. Kartläggningen omfattade till en början Stockholm, Göteborg, Malmö och ytterligare 16 städer men under 2018 växte kartläggningen till omfatta alla Sveriges städer.

Inom ramen för Cityindex har definitioner av stad och stadskärna utarbetats i samarbete med branschorganisationer, fastighetsägare, forskare, detaljister, konsulter och andra branschföreträdare. Cityindex syfte är att beskriva utvecklingen inom detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiella servicefunktioner inom respektive stadskärna.

Vill du läsa hela rapporten Cityindex kan du göra det här.PDF

Kontakt