Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Centrum- och landsbygdsutveckling

I Falkenbergs kommun är arbetet med att utveckla såväl centrum som landsbygden högt på agendan. För att leda arbetet med centrum- och landsbygdsutveckling har kommunen två dedikerade personer. På den här sidan kan du följa deras arbete.

Darcie Smith är utvecklingsledare för stadskärnan och Karin Torstensson är landsbygdsutvecklare. Båda jobbar på kommunens näringslivsavdelning. Deras uppgift är att samordna och leda arbetet för att utveckla Falkenbergs centrum och Falkenbergs landsbygd.

Det gör de bland annat genom att vara en länk mellan näringslivet och kommunen. Syftet med deras arbete är att Falkenberg ska bli en mer attraktiv plats att bo på så att fler människor flyttar hit. Det i sin tur gör det mer gynnsammt att driva företag här, vilket ger mer skatteintäkter och förutsättningar för att Falkenberg ska bli en ännu bättre kommun att leva, bo och verka i.

Deras uppgift är att bidra till att skapa en positiv spiral för hela kommunen.

Falkenbergs centrum

All som bor, arbetar, handlar eller på annat sätt besöker Falkenberg upplever centrum och stadskärnan olika. Det är upp till var och en utifrån egna erfarenheter och behov att bedöma var centrum respektive stadskärnan börjar och slutar. De aktörer som arbetar med att utveckla centrum (exempelvis fastighetsägare, handelsutvecklare, arkitekter, gatuingenjörer och parkförvaltare) har dock behov av att ibland definiera och avgränsa de olika områdesbegreppen. Då underlättas arbete med trafikplanering och stråkutveckling och då kan man lättare ta fram råd och riktlinjer samt utveckla samfinansieringslösningar mellan kommun och fastighetsägare.

Stadens aktörer är många och är verksamma i många olika branscher och sektorer. Stadens byggelse och struktur med fastigheter, kvarter, gator, torg, parkeringsanläggningar, infrastruktur och allmänna kommunikationer påverkar platsens attraktivitet och funktion och det finns ett stort behov av samverkan mellan aktörerna. Ett väl fungerande samarbete mellan stadens aktörer och intressenter är viktigt för att löpande kunna utveckla och behålla Falkenbergs attraktionskraft. En väl fungerande dialog är dessutom kostnadseffektivt.

Centrumutvecklare

För att driva och samordna arbetet finns centrumutvecklare Darcie Smith. Hon har en strategisk roll och fungerar som en länk mellan kommunen och övriga intressenter i staden. Tillsammans sätter vi upp mål som vi alla kan enas om. När vi gemensamt arbetar mot målen når vi ännu längre.

Ladda ner 2019 års rapport om centrumutveckling i Falkenbergs kommunPDF

Läs mer om centrum- och landsbygdsutveckling

Kontakt