Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Planerat

Utveckling av kvarteret Strandbaden

Skrea strand är en av Falkenbergs mest populära och välbesökta platser. Kvarteret Strandbaden som är en del av området ska rustas upp och utvecklas.

Kvarteret Strandbaden, där bland annat Hotel Falkenberg Strandbad, Klitterbadet, Falkenbergs Tennisklubb och Skrea bangolf ligger, ska rustas upp. Här ska det till exempel bli nya cykelvägar, fler parkeringar och nya toaletter. Det ska även bli en uppfräschning av allmänna platser och grönytor. Till exempel ska en helt ny trädallé planteras längs med Havsbadssallén.

– Området är ganska slitet och i behov av en uppfräschning. Det är dessutom ett område som är välbesökt året om och en viktig plats för Falkenberg som vi behöver vårda och utveckla, säger Jimmy Vänestål, projektledare på gatu- och trafikenheten på Falkenbergs kommun.

Byggnation startar 2020

Efter projektering och upphandling av entreprenör förväntas byggnationen starta under 2020.

– Byggnationen kommer att ske i etapper under 2020 med undantag för sommarmånaderna då det kommer att vara paus, säger Jimmy Vänestål och fortsätter:

– Den stora utmaningen för oss är att bibehålla tillgängligheten till området. Även om vi pausar över sommaren så har hotellet och Klitterbadet många besökare året om som vi ska försöka ta så mycket hänsyn som möjligt till. Samtidigt hoppas vi att besökare har förståelse för att det kommer vara svårare att ta sig fram under byggtiden.

Aktuell tidplan

 • 2019 april- augusti Projektering
 • 2019 sep- okt Upphandling
 • 2020 jan- maj Byggnation
 • 2020 sep- dec Byggnation
Projektbild över kvarteret Strandbaden

Projektbild över kvarteret Strandbaden

Det här kommer göras under byggnationen:

 1. Ny parkeringsyta med cirka 60 parkeringsplatser och entré till området.
 2. Ny cykelparkering.
 3. Nya offentliga toaletter.
 4. Gång- och cykelstråken i området kommer breddas och rustas upp med nya planteringar och sittytor samt beysningar.
 5. Ny allmän parkeringyta med cirka 20 parkeringsplatser.
 6. Havsbadsallén rustas upp med ny trädallé. Vägvattnet kommer tas omhand och användas till bevattning av planteringsytor.
 7. Befintliga parkeringsytor rustas upp med ny belysningar och grönytor.
 8. Ny cykelparkering och torgyta.
 9. Nya offentliga toaletter.
 10. Strandpromenaden breddas och rustas upp med ny torgyta vid bryggan.

Verksamheterna i området planerar egna projekt

I syfte att rusta upp området togs en ny detaljplan 2016. Detaljplanen ger även utvecklingsmöjligheter för verksamheterna i området. Det gäller främst Hotel Falkenberg Strandbad som planerar att ge hotellets framsida ett lyft med bland annat ett orangeri samt en park med café och sommarservering.

Andra verksamheter som också är engagerade i den utveckling som växer fram i området är Falkenbergs Tennisklubb, Skrea Bangolf och Klitterbadet.

Projektet är en del av investeringsbudget 2019

Beslut om att rusta upp kvarteret Strandbaden tog av kommunfullmäktige den 29/3 2016. Investeringskostnaden för projektet uppgår till 30 miljoner kronor och är en del av budget 2019.


Relaterade projekt

Platsinformation

Kvarteret Strandbaden

Kontakt

 • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
 • kontaktcenter