Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Planerat

Utveckling av kvarteret Strandbaden och Havsbadsallén

Skrea strand är en av Falkenbergs mest populära och välbesökta platser. Kvarteret Strandbaden som är en del av området ska rustas upp och utvecklas. vi rustar även upp Havsbadasallén.

Kvarteret Strandbaden, där bland annat Hotel Falkenberg Strandbad, Klitterbadet, Falkenbergs Tennisklubb och Skrea bangolf ligger, ska rustas upp. Här ska det till exempel bli nya cykelvägar, fler parkeringar och nya toaletter. Det ska även bli en uppfräschning av allmänna platser och grönytor. Till exempel ska en helt ny trädallé planteras längs med Havsbadssallén. Beslut om att rusta upp kvarteret Strandbaden tog av kommunfullmäktige den 29/3 2016.

Området är ganska slitet och i behov av en uppfräschning. Det är dessutom ett område som är välbesökt året om och en viktig plats för Falkenberg som vi behöver vårda och utveckla.

Byggnation startar 2021

Efter projektering och upphandling av entreprenör förväntas byggnationen starta under 2021. Byggnationen sker i etapper under 2021 och 2022. Med uppehåll för sommaren.

Upprustning av strandpromenad och nya parkeringsplatser

Under våren lägger vi fokus på en upprustning av strandpromenaden. Vi breddar promenaden och kommer sätta upp nya sittplatser utmed den. Under våren lägger vi också fokus på en helt ny parkeringsyta men cirka 60 parkeringsplatser. (Nummer 1 i bilden)

Upprustning av Havsbadsallén

Under hösten 2021 och våren 2022 med start 1 september kommer kommunens el- och avloppsledningar renoveras utmed Havsbadsallén från Hertingsplan till Strandstugevägen. Samtidigt passar vi på att byta ut träden i Havsbadsallén som är angripna av sjukdom. Gatan samt gång- och cykelvägarna kommer få en ansiktslyftning och systemet för omhändertagande av vägvatten byggs om för bland annat bevattna de nya träden.

Kan vara begränsad framkomlighet i området

Den stora utmaningen för oss är att bibehålla tillgängligheten till området. Samtidigt hoppas vi att besökare och boende i området har förståelse för att det kommer vara svårare att ta sig fram under byggtiden. På vår sidan övergripande webbplats finns aktuell information om trafikstörningar.

Projektbild över kvarteret Strandbaden

Projektbild över kvarteret Strandbaden

Det här kommer göras under byggnationen:

 1. Ny parkeringsyta med cirka 60 parkeringsplatser och entré till området.
 2. Ny cykelparkering.
 3. Nya offentliga toaletter.
 4. Gång- och cykelstråken i området kommer breddas och rustas upp med nya planteringar och sittytor samt beysningar.
 5. Ny allmän parkeringyta med cirka 20 parkeringsplatser.
 6. Havsbadsallén rustas upp med ny trädallé. Vägvattnet kommer tas omhand och användas till bevattning av planteringsytor.
 7. Befintliga parkeringsytor rustas upp med ny belysningar och grönytor.
 8. Ny cykelparkering och torgyta.
 9. Nya offentliga toaletter.
 10. Strandpromenaden breddas och rustas upp med ny torgyta vid bryggan.

Verksamheterna i området planerar egna projekt

I syfte att rusta upp området togs en ny detaljplan 2016. Detaljplanen ger även utvecklingsmöjligheter för verksamheterna i området. Det gäller främst Hotel Falkenberg Strandbad som planerar att ge hotellets framsida ett lyft med bland annat ett orangeri samt en park med café och sommarservering.

Andra verksamheter som också är engagerade i den utveckling som växer fram i området är Falkenbergs Tennisklubb, Skrea Bangolf och Klitterbadet.


Relaterade projekt

Platsinformation

Kvarteret Strandbaden

Kontakt

 • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
 • kontaktcenter