Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Pågående

Utveckling av Badhusparken

Badhusparken ska utvecklas för att bli en mer attraktiv mötesplats och attraktion i Falkenbergs centrum. Det blir bland annat mer lekyta, mer umgängesyta och fler konstverk.

Den röda tråden i projektet med att utveckla Badhusparken är att integrera konst och lek. Totalt ska fem olika konstverk monteras varav några av dem också är lekskulpturer för barnen. Endast fantasin sätter gränser för hur de väljer att leka med dem och vad de är för något.

Det blir även en umgängesyta med sittmöbler och belysning samt en ny tydligare entré mot norr där konstverket ”Laxakalle” står. Den nya entrén gör att parken öppnar upp sig mot Nygatan och det blir en tydligare koppling till centrum.

En mer detaljerad beskrivning av vad som ska göras hittar du längre ner på sidan tillsammans med en översiktsbild.

Tidplan

Projektet påbörjades under 2019 och genomförs i olika etapper.

  • Höst 2019 – installation av konstverken ”Grön fru” av Jennifer Forsberg och ”Stubben” av Lisa Burenius och Jennie Blomkvist i samarbete med årskurs 4 på Falkenbergs Montessoriskola genom projektet Skapande skola.
  • Vår 2020 - konstverk av Jonas Liveröd installeras och anläggning av ny umgängesyta.
  • Höst 2020 - konstverk av Tilda Lovell och Annika Oskarsson installeras.
  • Höst/vinter 2020 - sista delarna färdigställs.

Bakgrund och beslut

Dåvarande Kultur- och fritidsförvaltningen fick 2015 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla Badhusparken. 2017 lyftes ett förslag till centrumgruppen om hur projektet kunde finansieras genom medel för satsningar i centrum. Centrumgruppen består av företagare, fastighetsägare och kommuntjänstemän. Beslut om medel till projektet togs av Kommunstyrelsen 2018.

Budget

2,2 miljoner kronor.

Översiktsbild

Bilden visar i stora drag vilka områden som i parken som ska utvecklas. Se text nedan för mer detaljerad beskrivning. Exakta placeringar kan ändras under projektets gång.

Översiktsbild av Badhusparken som med färgfält markerar vad som ska göras var

1. Konstverk/lekskulpturer

1a. Konstverk ”Stubben” av Lisa Burenius och Jennie Blomkvist i samarbete med årskurs 4 på Falkenbergs Montessoriskola.

1b. Konstverk/lekskulptur ”Grön fru” av Jennifer Forsberg.

1c. Konstverk/möbelskulptur av Jonas Liveröd.

1d. Konstverk/lekskulpturer av Tilda Lovell och Annika Oskarsson.

2. Umgängesyta

Ny social plats som utseendemässigt harmoniserar med park och det gamla badhuset. Platsen kommer att utrustas med belysning, sittmöbler och evenemangsskåp. Evenemangsskåpet ger möjlighet till elanslutning för till exempel högtalare, instrument eller liknande för mindre tillställningar i parken.

3. Växtlighet och ny entré
Större växtlighet som står i direkt anslutning till det gamla badhuset tas ned och andra typer av planteringar anläggs, områdena görs om och en ny gång anläggs i parken med en entré från norra delen där konstverket ”Laxakalle” står.

4. Bevarande av växter
4a. Junimagnolia (magnolia obovata)
4b. Pagodkornell (cornus controversa)
4c. Kejsarträd (paulownia tomentosa)

Platsinformation

Badhusparken

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter