Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Planerat

Tröingeskolan

På fälten mellan nedre Tröingeberg och Ätran ska den nya Tröingeskolan byggas, Den nya skolan kommer att blir en F-9-skola för ca 1000 elever.

Byggnationen av skolan förväntas starta sommaren 2022 för stå klar under 2024. Nu pågår arbetet med att ta fram en detaljplan för området samt framtagning av skolbyggnadens utformning och placering.

Budgeten för Tröingeskolan är 335 miljoner kronor. I samband med att Tröingeskolan tas i bruk avvecklas Vinbergsskolan och Fajansskolan.

Tidplan

Höst/vinter 2020/21

Under hösten och vintern arbeter vår Fastighetsförvaltning och projektavdelning tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen med att ta fram underlag för hur skolan ska utformas.

Vår 2021

Under våren fortsätter arbetet med utformning av skolans form och lokaler. Förstudie beräknas färdig till sommaren 2021.

Sommar 2022

Byggstart är planerad till sommaren 2022. Skolan beräknas stå färdig 2024.

Detaljplan

Falkenbergs kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för området. Vi planerar att detaljplanen kommer ut på samråd under första halvåret 2021 och ut på granskning hösten 2021. Vi bedömmer att vi kan anta detaljplanen under första halvåret 2022.

När detaljplanen är klar börjar arbetet med att bygga ut vägar och säkra cykelvägar i området samt att bygga den nya skolan. Tröingeskolan, med plats för upp till 1000 elever i årskurserna F-9, beräknas stå färdig 2024.

Platsinformation

Tröingeskolan, (obs, ungefärlig plats)

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter