Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Trädgården blir en plats för seniorer

Vi vill utveckla kvarteret Trädgården där äldreboendet Trädgården ligger. Visionen är att hela området hela området kan vara en plats som riktar sig till seniorer.

Det är Falkenbergs Bostads AB, Fabo, som vill utveckla området tillsammans med Falkenbergs kommun. Fabos vision är att Trädgården är framtidens kvarter för äldre. Här blir det olika boendealternativ som ger möjligheter och förutsättningar till social samvaro, rekreation, återhämtning och anpassad vård, allt för att höja livskvaliteten för de äldre.

En modern och inbjudande plats

Trädgården ska vara en modern och inbjudande plats som du vill flytta till när du blir äldre. Inom kvarteret ska det finnas möjlighet för trygghetsboende, biståndsbedömt trygghetsboende, särskilt boende och bostad med särskild service med inriktning gruppboende.

Vi tar fram en ny detaljplan

För att den här visionen ska kunna bli möjlig behöver vi förändra detaljplanen för området. Alltså sätta upp nya regler för vad man får bygga, hur stora och höga byggnaderna får vara.

Här är några av förändringar i förslaget till ny detaljplan

  • En ny huskropp på fastigheten Trädgården 8. Den nya huskroppen ska sitta ihop med byggnaden på fastigheten Trädgården 16. Detaljplanen möjliggör för en huskropp med nockhöjd på 18 meter. En nockhöjd på 18 meter möjliggör för vårdboende i fyra våningar plus vind med fläktrum. En avsikt har varit att möjliggöra för byggnation med trästomme, vilket kräver en något högre höjd än om stommen utförs i exempelvis stål eller betong.
  • En tillbyggnad på Trädgården 16 med möjlig nockhöjd på 18 meter. Den nuvarande byggnaden på Trädgården 16 har en nockhöjd på omkring 11 till 12 meter från marken.
  • Med detaljplaneförslaget blir det möjligt att bygga med en nockhöjd på 18 meter i nästan hela kvarteret. Det här förslaget ligger för att det framöver, om det finns behov, ska vara möjligt att bygga ut befintliga huskroppar.

Här finns alla handlingar om detaljplanen

Vad tycker du om planerna?

Under samrådstiden, som pågick mellan 19 januari 2022 – 16 februari 2022 kunde allmänheten, företag och organisationer lämna synpunkter på förslaget.

Digitalt samrådsmöte

Under samrådsmötet den 1/2 berättade vi mer djupgående om planera och allmänheten hade möjlighet att ställa frågor. Till följd av pandemin var samrådet digitalt.

Platsinformation

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter