Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Planerat

Tångaskolans kök och matsal - renovering och utbyggnad

För att kunna möta framtidens behov ska Tångaskolans kök och matsal byggas ut och renoveras. Renoveringen påbörjas sommaren 2020 och beräknas vara klart höstterminen 2021.

Tångaskolans befintliga kök är kraftigt nedslitet med vattenskador i stora delar av köket. Köket har för liten kapacitet för tillagning av beställda portioner och behöver utökas för att möta framtidens behov. Efter renoveringen kommer köket kunna servera upp till 700 portioner.

I samband med att köket byggs ut ska även matsalen att genomgå en stor förändring. Detta för att klara av det framtida ökade elevantalet samt komma till rätta med delar av fuktproblemen som finns. Bland annat kommer ett mekaniskt ventilerat golv installeras i hela matsalen, nytt undertak och delvis nya ytskikt och fönster där det behövs. Antalet platser i matsalen ökar till 360 från dagens 175.

Bakgrund

I Tånga-området planeras cirka 800 lägenheter byggas inom de närmsta åren, för 200 av lägenheterna är detaljplanen klar. Behovet av ett tillagningskök med större kapacitet kommer därmed öka och beräknas uppgå till 700 portioner år 2032.

Beslut och kostnad

Beslutet om renovering och utbyggnad togs i kommunfullmäktige den 28 april och investeringskostnaden är budgeterad till 32 miljoner kronor.

Tidplan

Byggnation av matsalen kommer påbörjas under sommaren 2020 och beräknas vara klar till höstterminen 2021.

Bilder

Platsinformation

Tångaskolan

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter