Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Planerat

Stadsparken

I den nya stadsdelen kring kunskaps- och kulturcentrum ska det bli en ny offentlig stadspark. I området byggs just nu kunskaps- och kulturcentrum och det planeras även för 350 bostäder. Stadsparken ligger mellan bostäderna och kunskaps- och kulturcentrum och blir Falkenbergs nya hjärta.

Parken blir en gemensam oas och mötesplats som bidrar till en levande stadsdel med aktiviteter under dygnets alla timmar. Genom parken leder gångvägar som kopplar samman de kringliggande kvarteren med varandra och länkar området vidare med angränsande gator och gång- och cykelvägar.

I parken finns det möjligheter för vila och rekreation men även evenemang och fysisk aktivitet. Det finns delar med växtlighet såväl som öppen gräsyta. Det finns även inslag av vatten i form av en damm. Med parkens närhet till kunskaps- och kulturcentrum ska även parken göra rum för kreativitet, nyfikenhet och upptäckarglädje.

Detaljplanearbetet pågår

I projektets inledning ingick hela området med kunskaps- och kulturcentrum, bostäder och park i en och samma detaljplan. Den delades sedan upp i två. En för kunskaps- och kulturcentrum och en för bostäder. Detaljplanearbetet för bostäder och andra delan av parken pågår, klicka här för att följa detaljplanearbetet.

Antagen detaljplan Krispeln del 1

Detaljplanen för del 1 där kunskaps- och kulturcentrum ingår är antagen. Klicka här för att ladda ned antagen detaljplan för kunskaps- och kulturcentrum, Krispeln del 1.

 


Relaterade projekt

Platsinformation

Stadsparken

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter