Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Status: Pågående

Sanering av förorenad fastighet i Slöinge

Under slutet av 2021 och början av 2022 sanerar vi en tidigare träindustrifastighet i Slöinge eftersom jord på delar av tomten är kraftigt förorenad. Vi tar därför bort denna jord och ersätter med ren jord som är bättre för miljön. Vi åtgärdar också brunnar på fastigheten.

Saneringsarbetet är satt på paus


Under mars månad pausade vi saneringsarbetet eftersom marken var mer förorenad än väntat. I väntan på besked från tillsynsmyndigheten på hur vi skulle hantera den nya situationen täckte vi över och stängslade in föroreningarna för att hindra spridning och exponering. Enligt besked från tillsynsmyndigheten kommer vi nu att så fort som möjligt göra en ny utökad provtagning. När vi får resultatet från provtagningen kommer vi att fortsätta sanera fastigheten.

Fastigheten det handlar om ligger utmed Järnvägsgatan i Slöinge och intill återvinningsstationen. På fastigheten har det tidigare legat en träindustri.

Är det farligt?

På fastigheten har det tidigare legat en träindustri. Prover som vi har tagit har visat att jorden på delar av tomten är kraftigt förorenad. Föroreningarna är sedan tidigare väl övertäckta och bundna till jorden så det har inte varit farligt att vara i området.

Bort med förorenad jord och in med ren jord

Under hösten startar vi saneringsarbetet. Under arbetet gräver vi bort jord från delar av fastigheten och ersätter med ren jord. I samband med tidigare provtagningar har vi också hittat föroreningar i brunnar inom fastigheten. Under arbetet kommer vi att ta bort föroreningarna i dessa brunnar.

Vi behöver ta ner flera träd

På fastigheten finns det många träd. För att kunna gräva bort den förorenade jorden behöver vi ta ner flera träd. Det är i nuläget svårt att säga hur många träd det handlar om. Vår utgångspunkt är att vi ska försöka bevara träden så långt det går.

Viss begränsad framkomlighet

Arbetet startar under hösten 2021 och pågår till början av 2022. Arbetet kan under kortare perioder påverka framkomligheten på Järnvägsgatan. Vår ambition är att det ändå ska vara smidigt att ta sig fram i området under arbetstiden.

Bekostas genom statsbidrag

Projektet bekostas av statsbidrag från Naturvårdsverket som tilldelats kommunen genom Länsstyrelsen i Hallands län.

Platsinformation

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter