Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Status: Planerat

Ombyggnation Nygatan

Nygatan är en av Falkenbergs centrums viktigaste gator. För att skapa ett mer fotgängarvänligt, tryggare och levande centrum ska den byggas om.

Arbetet med ombyggnationen av Nygatan är för tillfället pausat.
Vi behöver utreda gestaltningsarbetet ytterligare. Under processen kommer Nygatan få en tillfällig gestaltning. Torsdagen den 3 september placeras konstverk ut på Nygatan. Detta är avslutet på projektet med den tillfälliga gestaltningen till Nygatan.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för Nygatan
Med nyhetsbrevet håller vi dig uppdaterad under arbetets gång.

Ombyggnationen av Nygatan är uppdelad i två olika sträckor. Från Sandgatan till Torggatan, och från Torggatan till Arvidstorpsvägen (se bild nedan). Den första sträckan ska byggas om enligt de krav som finns inom gestaltning, trafiksäkerhet och tillgänglighet för ett gångfartsområde. Det innebär att sträckan kommer att vara öppen för biltrafik men att fotgängare har företräde. Det är samma trafikreglering som Nygatan har idag.

Den andra sträckan, Torggatan till Arvidstorpsvägen, är nu bilfri året om. På så vis knyts alla de centrala torgen samman och skapar förutsättningar för ett mer levande och fotgängarvänligt centrum när genomfartstrafiken istället hänvisas till Holgersgatan.

Det lila området visar sträckan från Sandgatan till Torggatan. Den sträckan är ska fortsätta att vara gångfartsområdet efter ombyggnationen. Det orangea området är sträckan Torggatan till Arvidstorpsvägen. Den sträckan är framöver bilfri året om.

Budget och beslut

21 februari 2019 tog kultur-, fritids- och tekniknämnden beslut om ny trafikreglering för Nygatan under sommaren 2019 samt beslut om att ta fram gestaltningsförslag för ombyggnad av Nygatan. I budget finns anslaget 2 mkr för 2019 och 2,5 mkr för 2020 för ombyggnation av Nygatan.

Bakgrund

Beslutet om ombyggnationen sker i linje med den gångstråksutredning som tidigare tagits fram. Den visade olika förslag på hur Falkenbergs centrum kan bli mer fotgängarvänligt. 2017 beslutade kommunstyrelsen att det fortsatta arbetet med utvecklingen av fotgängarstråk i centrum skulle ske i enlighet med målbilden i förslaget 1C. Där ingår bland annat Nygatan med sträckan Sandgatan till Arvidstorpsvägen. Förslaget 1C var även det förslag som flest invånare föredrog när de i en undersökning fick tycka till om förslaget.

Platsinformation

Nygatan

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter