Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Status: Pågående

Nytt bostadsområde i Stafsinge

I Stafsinge ska ett nytt bostadsområde växa fram endast två kilometer från Falkenbergs centrum. Det nya bostadsområdet ska bestå av villor, radhus och flerbostadshus i en lantlig miljö nära naturen, havet och centrum.

Det nya bostadsområdet området ligger i ett tidigare jordbrukslandskap med betesmarker och åkrar avdelade med gärdesgårdar och trädridåer. Den lantliga miljön är något som ska fortsätta karaktärisera området och de åkerholmar och mindre skogsdungar som finns på de nuvarande åkrarna ska bevaras för att skapa ett grönt stråk genom området. Förutom naturområden att promenera och leka i finns det även lekplatser och aktivitetsytor i området.

I området ska det även byggas både villor samt hyres- och bostadsrätter vilket skapar förutsättningar för människor i olika åldrar och med olika bakgrund att bo och leva i Falkenbergs nya stadsdel. Här möter staden landsbygd och området ska knyta ihop den omgivande naturen med intilliggande stadsdelar för att bli en attraktiv stadsdel för både boende och besökare.

Arbetet med etapp 2 påbörjat

Sommaren 2020 påbörjar kommunen utbyggnaden av bostadsområdet Stafsinge 3:6 etapp 2. I etapp 1 har byggnation av gator- och vägar färdigställts för 26 tomter. Byggnationen av gator- och vägar för etapp 2 kommer stå klar till sommaren 2021 och färdigställt omfattar de bägge etapperna sammanlagt 26 hektar och cirka 120 nya tomter för radhus- småhus och flerbostadshus.

Utbyggnaden inkluderar upprustning av Stafsingevägen och under byggnationsperioden (sommar 2020 och sommar 2021) kommer trafiken tidvis vara begränsad.

Läs mer om kommunens småhustomter här

Detaljplanen för det nya bostadsområdet

Detaljplanen Stafsinge 3:6 m fl vann laga kraft 2016-03-19. Klicka här för att ladda ner detaljplanen som pdfPDF.

Bilder

Platsinformation

Stafsingevägen

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter