Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Pågående

Nytt bostadsområde i Stafsinge

I Stafsinge ska ett nytt bostadsområde växa fram endast två kilometer från Falkenbergs centrum. Det nya bostadsområdet ska bestå av villor, radhus och flerbostadshus i en lantlig miljö nära naturen, havet och centrum.

Det nya bostadsområdet området ligger i ett tidigare jordbrukslandskap med betesmarker och åkrar avdelade med gärdesgårdar och trädridåer. Den lantliga miljön är något som ska fortsätta karaktärisera området och de åkerholmar och mindre skogsdungar som finns på de nuvarande åkrarna ska bevaras för att skapa ett grönt stråk genom området. Förutom naturområden att promenera och leka i finns det även lekplatser och aktivitetsytor i område.

I området ska det även byggas både villor samt hyres- och bostadsrätter vilket skapar förutsättningar för människor i olika åldrar och med olika bakgrund att bo och leva i Falkenbergs nya stadsdel. Här möter staden landsbygd och området ska knyta ihop den omgivande naturen med intilliggande stadsdelar för att bli en attraktiv stadsdel för både boende och besökare.

90 småhustomter

I området finns det totalt 90 småhustomter som säljs via Falkenbergs kommuns tomtkö för småhus. I etapp 1 säljs 26 tomter med start från och med mars 2019.

Läs mer om kommunens småhustomter här

Detaljplanen för det nya bostadsområdet

Detaljplanen Stafsinge 3:6 m fl vann laga kraft 2016-03-19. Klicka här för att ladda ner detaljplanen som pdfPDF.

Bilder

Platsinformation

Stafsingevägen

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter