Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Status: Planerat

Ny stadsdel i centrum med bostäder och stadspark

I kvarteret Krispeln i Falkenbergs centrum växer en ny stadsdel fram. I området planeras det för 350 nya bostäder och kunskaps- och kulturcentrum har redan börjat byggas. I områdets mitt ska det bli en stadspark som blir en gemensam oas och mötesplats för alla i Falkenberg.

Falkenbergs centrum står inför en omfattande förändring när den nya stadsdelen runtom kunskaps- och kulturcentrum tar form. I området planeras det för 350 nya bostäder. Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum har redan börjat byggas i området. I mitten av den nya stadsdelen i ett skyddat läge från trafik, planeras det för en offentlig stadspark.

Bostäderna i området planeras längs med Arvidstorpsvägen, Igeldammsvägen, Klockaregatan och Garvareliden. De nya husen i föreslås placeras och utformas så att stadsdelen får tydliga kanter. Detta påminner om övrig bebyggelse i Falkenbergs centrum med sammanhängande kvarter och tydliga stadsrum. Husens entré ska vara mot gatan och gården in mot den nya stadsparken. I en del av husens bottenplan finns möjlighet för butiker att etablera sig.

Vad den nya stadsdelen ska heta är ännu inte klart.

Detaljplanearbetet för bostäder pågår

I projektets inledning ingick hela området med kunskaps- och kulturcentrum, bostäder och park i en och samma detaljplan. Den var ute på samråd under våren 2016. Efter det delades den upp i två. En detaljplan för kunskaps- och kulturcentrum och en för bostäder. Detaljplanearbetet för bostäder och andra delen av parken pågår.

Klicka här för att följa arbetet med att ta fram detaljplan för Krispeln del 2.


Antagen detaljplan Krispeln del 1

Detaljplanen för del 1 där kunskaps- och kulturcentrum ingår är antagen. Klicka här för att ladda ned antagen detaljplan för kunskaps- och kulturcentrum, Krispeln del 1.

Illustrationsplan över Krispeln

Illustrationsplan som visar de planerade bostäderna till vänster och i bildens nederkant. I mitten är den nya stadsparken och till höger om dammen ligger kunskaps- och kulturcentrum. Mittemot kunskaps- och kulturcentrum syns kvarteret Hjulets nya utformning med bostäder längs med Holgersgatan.

Relaterade projekt

Platsinformation

Ny stadsdel i centrum

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter