Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Planerat

Ny stadsdel i centrum med bostäder och stadspark

I kvarteret Krispeln i Falkenbergs centrum växer en ny stadsdel fram. I området planeras det för 350 nya bostäder och kunskaps- och kulturcentrum har redan börjat byggas. I områdets mitt ska det bli en stadspark som blir en gemensam oas och mötesplats för alla i Falkenberg.

Falkenbergs centrum står inför en omfattande förändring när den nya stadsdelen runtom kunskaps- och kulturcentrum tar form. I området planeras det för 350 nya bostäder i x-x nya flerbostadshus. Falkenbergs nya kunskaps- och kulturcentrum har redan börjat byggas i området. I mitten av den nya stadsdelen i ett skyddat läge från trafik, planeras det för en offentlig stadspark.

Bostäderna i området planeras längs med Arvidstorpsvägen, Igeldammsvägen, Klockaregatan och Garvareliden. De nya husen i föreslås placeras och utformas så att stadsdelen får tydliga kanter. Detta påminner om övrig bebyggelse i Falkenbergs centrum med sammanhängande kvarter och tydliga stadsrum. Husens entré ska vara mot gatan och gården in mot den nya stadsparken. I en del av husens bottenplan finns möjlighet för butiker att etablera sig.

Vad den nya stadsdelen ska heta är ännu inte klart.

Detaljplanearbetet för bostäder pågår

I projektets inledning ingick hela området med kunskaps- och kulturcentrum, bostäder och park i en och samma detaljplan. Den var ute på samråd under våren 2016. Efter det delades den upp i två. En detaljplan för kunskaps- och kulturcentrum och en för bostäder. Detaljplanearbetet för bostäder och andra delen av parken pågår fortfarande och kommer att gå ut på granskning under hösten 2018.

Detaljplanen för del 1 där kunskaps- och kulturcentrum ingår är antagen. Klicka här för att ladda ned antagen detaljplan för kunskaps- och kulturcentrum, Krispeln del 1.

Illustrationsplan över Krispeln

Illustrationsplan som visar de planerade bostäderna till vänster och i bildens nederkant. I mitten är den nya stadsparken och till höger om dammen ligger kunskaps- och kulturcentrum. Mittemot kunskaps- och kulturcentrum syns kvarteret Hjulets nya utformning med bostäder längs med Holgersgatan.

Relaterade projekt

Platsinformation

Ny stadsdel i centrum

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter