Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Pågående

Nya lekmiljöer på Vallarna

Kommunen ska rusta upp och utveckla lekområdet Vallarna, som ska bli större och bindas samman med vallarnas mini-zoo. Fokus är på att skapa en bättre lekmiljö som är attraktiv året om, har en stor variation av lekredskap för barn i olika åldrar och är tillgänglig för barn med olika funktionsnedsättningar.

Vallarnas lekplats är stäng till senare i vår 2021. Projektet har försenats på grund av coronapandemin. Kommunen har köpt lekutrustning från ett danskt företag, som på grund av den stängda gränsen mot Danmark inte har kunnat leverera i tid. Eftersom utrustningen från det danska företaget har en central plats på lekplatsen blir det svårt att gå vidare med annat arbete innan den är på plats. 

Detta ska kommunen göra:

  • Rusta upp den befintliga lekplatsen – vissa av lekmodulerna på området börjar bli slitna.
  • Göra lekplatsen mer tillgänglig, med tillgänglig lekutrustning, annat fallunderlag och ”rumsindelning”.
  • Knyta samman mini-zoo med lekplatsen, samt skateparken och lekplatsen, med tydliga stråk och mer lekutrustning.
  • Skapa en mer attraktiv lekplats med mer variation av lekredskap för olika åldrar.
  • Satsa på ny grönska, som ska bli en del av lekmiljön.
  • Skapa attraktiva sittplatser, bygga väderskydd och erbjuda fler möjligheter att grilla.
  • Installera ny belysning som gör att lekplatsen kan användas mer under årets mörka månader.

Tidsplan

Lekområdet planeras vara klart senare under våren 2021.

Budget

Budgeten ligger på ca 6 miljoner kronor.

Bakgrund

Vissa av lekmodulerna på området börjar bli slitna och behöver bytas ut. Nu tar vi ett samlat grepp för hela lekområdet.

Lekområdet ska byggas med utgångspunkt i Falkenbergs kommuns Program med riktlinjer för utomhuslekPDF som beskriver hur lekmiljöer i Falkenberg ska utvecklas i framtiden. Utifrån programmet ska våra lekmiljöer följa ledorden ”variarande, inkluderande och utvecklande”. De ska passa barn i alla åldrar och stimulera barns sinnen, väcka upptäckarglädje, sätta igång fantasin och locka till mer fysisk aktivitet.

Dialog med barn och ungdomar

I projektet har vi fört dialog med flera barn och ungdomsgrupper där vi tagit reda på hur barn vill leka och umgås på Vallarna och sedan använt deras önskemål i lekmiljöernas utformning. Syftet med dialogen var att skapa engagemang och aktivitet runt projektet och hämta ett bredare underlag att basera beslut på. Vi ville få bort fokus från lekmodulerna och istället ta reda på vad barnen vill leka.

Utifrån ett tidigare medborgarförslag ligger även ett beslut att vi ska bygga ett väderskydd inom området.

Statligt bidrag för att skapa en grönare lekmiljö

Kommunen har även fått ett statligt bidrag för ”Grönare städer” som är öronmärkta till Vallarnas lekområde. Syftet med stödet är att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser, öka välbefinnande, öka klimatanpassning och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Platsinformation

Vallarnas lekpark och mini-zoo, Urmakaregatan i Falkenberg

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter