Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Pågående

Långavekaskolan om- och tillbyggnad

Långavekaskolan ska byggas om och till för att anpassas från en F-5-skola till en F-6-skola. Om- och tillbyggnationen innebär flera nya klassrum och en ny idrottshall. Samtidigt ska fuktskador på den befintliga skolbyggnaden åtgärdas.

Långavekaskolan är en F-5-skola och har idag sex grupper/klasser. Skolan ska framöver vara en F-6-skola och skolbyggnaden som är från slutet av 50-talet är i stort behov av både underhåll och utbyggnation. Byggnationen är uppdelad i fyra olika etapper för att störa den befintliga skolverksamheten så lite som möjligt och minska behovet av evakuering.

Etapp 1
Ombyggnad av befintlig gymnastiksal till två nya hemvister och hemkunskapssal samt arbetsrum för lärare.

Etapp 2
Ny idrottshall

Etapp 3
Tillbyggnad av fyra nya klassrum med grupprum, kapprum och bibliotek.

Etapp 4
Ombyggnad av befintliga klassrum till matsal samt mindre justeringar för skolhälsovårdens arbetsrum.

Fuktskador byggs bort vid om- och tillbyggnation

I samband med om- och tillbyggnationen av Långavekaskolan kommer Falkenbergs kommun åtgärda de fuktskador som skolan har dragits med en tid. Fuktskadorna finns främst i skolbyggnadens källare. Ambitionen är att elever, lärare och övrig personal kommer märka av en förbättrad inomhusmiljö redan inför höstterminen 2019.

Sedan en tid tillbaka har Falkenbergs kommun genomfört en rad åtgärder för att analysera och förbättra inomhusmiljön på skolan. Bland annat har driftstiden på ventilationen ökat och luftrenare har satts in. Falkenbergs kommun har även låtit utomstående experter analysera inomhusluften och kommit fram till att det inte är farligt att vistas i lokalerna.

Beslut och investeringskostnad

Om- och tillbyggnad av Långavekaskolan är budgeterad till drygt 29 miljoner kronor. Ny detaljplan för området antogs i kommunfullmäktige den 18 december.

Tidplan

Tiderna är preliminära och kan skjutas lite åt både hållen. Tiderna anpassas också efter verksamhetens önskemål.

Etapp 1: 2019-04-15 - 2019-08-30
Etapp 2: 2019-09-01 – 2020-08-30
Etapp 3: 2019-09-01 – 2020-08-30
Etapp 4: 2020-01-01 – 2020-06-30

Bilder

Bilderna finns även att ladda ner som pdf längre ner på sidan.

Platsinformation

Långavekaskolan

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter