Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Planerat

Glommens hamns framtid

I Glommens hamn ska det i framtiden finnas plats för såväl besöksnäring som fiskeverksamhet. Det bestämdes i ett planprogram som antogs våren 2016. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för hamnområdet så att nya idéer kan bli verklighet.

Glommens hamn är en tydlig samlingspunkt för såväl boende som besökare i Glommen. Under senare år har hamnens betydelse som renodlad fiskehamn minskat. Därför har kommunstyrelse gett samhällsbyggnadsavdelning i uppdrag att se över hur detaljplanen för hamnområdet kan utvecklas. Detaljplanen ska ge möjligheter till en mer flexibel användning av hamnområdet för att kunna förverkliga idéer som tidigare inte har varit möjliga.

Fiske och besöksnäring i kombination

Planprogrammet som antogs våren 2016 anger de stora dragen för den framtida utvecklingen av Glommens hamnområde. Planprogrammet slår fast att det fortsatta detaljplanearbetet ska ha fokus på besöksnäring och fiskeverksamhet. Fiskenäringen är fortfarande en viktig del av hamnen och Glommens kulturarv. Samtidigt finns det potential att utveckla besöksnäringen i hamnen vars läge gör den populär för fritidsbåtar som reser utmed västkusten.

Tidsplan och mer information

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Glommens hamnområde är påbörjat. Ett första samråd beräknas bli aktuellt någon gång under 2019.

Klicka här för att läsa mer om planprogrammet och ta del av alla kompletterande handlingar.

Platsinformation

Glommens hamn

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter