Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Status: Planerat

Glommens hamns framtid

I Glommens hamn ska det i framtiden finnas plats för såväl besöksnäring som fiskeverksamhet. Det bestämdes i ett planprogram som antogs våren 2016. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för hamnområdet så att nya idéer kan bli verklighet.

Mellan den 9/6 och till och med den 7/7 är det samråd. Då är du välkommen att lämna synpunkter. Gillar du planerna så berätta gärna det för oss, har du förslag på vad som kan bli bättre så berätta gärna det också. Länk till handlingarna finns längre ner på denna sida.

Viktig plats i Glommen

Glommens hamn är en tydlig samlingspunkt för såväl boende som besökare i Glommen. Under senare år har hamnens betydelse som renodlad fiskehamn minskat. Därför har kommunstyrelse gett samhällsbyggnadsavdelning i uppdrag att se över hur detaljplanen för hamnområdet kan utvecklas. Detaljplanen ska ge möjligheter till en mer flexibel användning av hamnområdet för att kunna förverkliga idéer som tidigare inte har varit möjliga.

Fiske och besöksnäring i kombination

Planprogrammet som antogs våren 2016 anger de stora dragen för den framtida utvecklingen av Glommens hamnområde. Planprogrammet slår fast att det fortsatta detaljplanearbetet ska ha fokus på besöksnäring och fiskeverksamhet. Fiskenäringen är fortfarande en viktig del av hamnen och Glommens kulturarv. Samtidigt finns det potential att utveckla besöksnäringen i hamnen vars läge gör den populär för fritidsbåtar som reser utmed västkusten.

Så här ser förslaget ut på ett övergripande plan

Planområdet är cirka 19 hektar stort och ligger i den västra delen av samhället Glommen. Markägare är Falkenbergs kommun, som äger delar av marken i hamnen, och privata fastighetsägare.

En plats för alla

Anledningen till att vi tar fram en ny detaljplan för Glommens hamn är att vi vill möjliggöra en fortsatt utveckling av hamnen i form av besöksnäring och turism. Det är också viktigt att området närmast vattnet kan nås av alla.

Småbåtshamn och fiskehamn

Detaljplanen syftar till att säkerställa att hamnområdet även fortsättningsvis nyttjas för ändamålet småbåtshamn och fiskehamn. Samtidigt vill vi öppna upp för möjligheten att bedriva andra verksamheter som handel, restaurang och hotell eller liknande.

Bostäder i hamnområdet

Förslaget möjliggör för cirka 30 nya bostäder. Detaljplanen säkrar och förtydligar även byggrätten för befintliga bostadsfastigheter.

Parkering

En allmän parkering möjliggörs i planområdets norra del. I övrigt bedöms parkeringsbehovet kunna lösas inom respektive fastighet.

Illustrationsbild över hamnområdet i Glommen

Tidsplan och mer information

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Glommens hamnområde är igång.

Digitala samråd

För att kunna hålla avstånd så kommer träffarna vara digitala och ske genom Microsoft teams. Nedan finns en instruktion på hur du går till väga. En tid innan varje samrådsmötet hittar du en aktuell länk på denna sidan som tar dig till mötet

Digital samråd för Glommens hamn är: Tisdag den 22 juni klockan 17.

Så här deltar du på digitalt samråd

För att kunna hålla avstånd så erbjuder vi nu samråd digitalt. Det är enkelt att delta och alla är välkomna! Läs här hur du gör för att vara med.

För att komma in i mötet klickar du på länken till mötet. Länken är inte personlig och går bra att kopiera och dela den med andra. Länken till samrådet publicerar vi i god tid innan mötet börjar.

Delta via dator

Använder du en dator behövs inga förberedelser, utan du kan starta mötet genom att klicka på länken med inbjudan.Om du redan har Teams-appen installerad i din dator kommer du direkt till mötet.

Delta via Teams-appen eller i webbläsaren

Om du inte har Teams-appen installerad kommer du till en webbsida där du kan välja mellan två alternativ: Ladda ner Teams eller Titta på webben i stället

Välj Titta på webben i stället och du kommer direkt till mötet.

Ställa frågor

När du har kommit in i mötet syns på den högra delen av din datorskärm en ljus ruta med rubriken Frågor och svar om livehändelser. Här kan du se de frågor som har kommit in, både dina egna och de andra deltagarnas (med viss fördröjning).

För att skriva in en fråga, klicka på den blå rutan nere till höger med texten: Ställ en fråga

Du kommer inte att synas

Under mötet kommer du inte att synas i bild och du kommer inte heller höras.

Mer information

Vill du ha mer information om hur Team fungerar så finns mer att läsa hos Microsoft. Klicka här.

Delta via mobiltelefon eller platta

Ska du använda mobil eller platta så behöver du förbereda dig lite. Ladda ner appen Teams från den tjänst där du laddar ner appar (App Store eller Google Play). Det är kostnadsfritt.Om du öppnar appen efter att ha laddat ner den uppmanas du att logga in med ditt arbetskonto, skolkonto eller Microsoftkonto. Det kan du strunta i och stänga appen.

Ansluta till mötet

Gå till länken med inbjudan och klicka på den. Du får upp ett meddelande:

”Vill du öppna sidan i ”Teams”? Välj Öppna.

Du kommer till en sida med rubriken Microsoft Teams, och orden ”Mötestid! Hur vill du ansluta?”

Välj Anslut som gäst.

Det kommer upp ett meddelande: ”Teams” begär åtkomst till mikrofonen”

Välj OK

Nu står det: Skriv ditt namn och välj sedan Anslut till möte.

Det spelar ingen roll vad du skriver här, det kommer inte att synas under mötet.

Klicka på Anslut till möte och du kommer till mötet.

Ställa frågor

Uppe i högra hörnet på skärmen syns två pratbubblor med ett frågetecken. Klicka där för att gå till frågeläget. Här kan du se de frågor som har kommit in, både dina egna och de andra deltagarnas (med viss fördröjning).

För att skriva in en fråga, klicka på den blå rutan nedtill på skärmen: Ask a question

Om du vill skriver du ditt namn i fältet Your name (optional). Detta är det namn som kommer att synas för de övriga deltagarna i mötet när du ställer frågor.

Under strecket, i fältet Ask a question skriver du vad du vill fråga om. Klicka på den lilla pilen nere till höger för att skicka in frågan.

Gå tillbaka till att se bilderna från mötet med pilen högst uppe till vänster på skärmen.

Du kommer inte att synas

Under mötet kommer du inte att synas i bild och du kommer inte heller höras. Du har möjlighet att ställa frågor via chattfunktionen som symboliseras med pratbubblor.

Mer information

Vill du ha mer information om hur Team fungerar så finns mer att läsa hos Microsoft. Klicka här.

Platsinformation

Glommens hamn

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter