Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

21:a februari 2019

Nygatan står inför ombyggnation och ny trafikreglering

Till sommaren blir det förändringar på Nygatan. I år blir delar av Nygatan fortsatt öppen för biltrafik även på sommaren medan andra delar endast blir tillgängliga för fotgängare. Nu startar även arbetet med att planera för ombyggnation av Nygatan.

Nygatan är en av Falkenbergs centrums viktigaste gator. Sen sommaren 2001 har den varit sommargågata och avstängd för biltrafik mellan 15 juni-15 augusti. Efter 18 år blir Nygatan åter öppen för biltrafik på sommaren. Det beslutade kultur-, fritids-, och tekniknämnden den 21 februari.

- Det har funnits önskemål från butikerna längs med Nygatan att öppna upp för biltrafik även på sommaren. På en sådan central plats är det viktigt att vi är lyhörda och hittar gemensamma lösningar tillsammans, och då måste vi våga testa något nytt för att komma framåt, säger Georgia Ferris (KD), ordförande för kultur-, fritids-, och tekniknämnden.

Det är däremot inte hela Nygatan som blir öppen utan sträckan från Sandgatan och upp till Torggatan. Från Torggatan och upp till Arvidstorpsvägen blir Nygatan helt bilfri. Här ska det bli en tillfällig möblering och platsen ska knyta samman Rådhustorget med Rörbecksplatsen och det nya glasscafét som ska stå färdigt till sommaren.

- Genom det här kopplar vi samman alla de centrala torgen och skapar förutsättningar för ett mer levande och fotgängarvänligt centrum eftersom genomfartstrafiken hänvisas till Holgersgatan. Samtidigt stärker och ökar vi tryggheten i det diagonala gångstråket som går från Tullbron och genom stadskärnan till Falkenbergs gymnasieskola, berättar Georgia Ferris (KD).

Gestaltningsförslag för ombyggnad i nära dialog med näringslivet

Nu startar även arbetet med att ta fram gestaltningsförslag för ombyggnad av Nygatan. Även detta delas upp i sträckorna Sandgatan-Torggatan och Torggatan-Arvidstorpsvägen. Den sistnämnda sträckan kommer även efter ombyggnationen att vara bilfri och då få en permanent möblering och gestaltning.

- Det finns en bred politisk enighet hela vägen uppifrån Kommunstyrelsen och ner till kultur-, fritids-, och tekniknämnden men även opinion i tidigare i dialogprocesser om att vi behöver stärka det som många ser som stadskärnans mittpunkt, konstaterar Lars Agbrant (M), andre vice ordförande i kultur-, fritids-, och tekniknämnden.

Gestaltningen av Nygatan ska ske i nära dialog med näringsliv och berörda fastighetsägare längs med Nygatan.

- Att vi gör det här i samförstånd med näringsliv och fastighetsägare är en viktig punkt av beslutet, och där har vi redan nu en bra dialog som vi vill utveckla, säger Georgia Ferris (KD).

Efter ombyggnationen ska Nygatan (Sandgatan-Torggatan) fortsatt vara klassad som ett gångfartsområde där biltrafik är tillåtet men fotgängare har företräde. Ombyggnationen ska göras enligt de krav som finns inom gestaltning, trafiksäkerhet och tillgänglighet för ett gångfartsområde.

Tidplan

Arbetet startar upp under våren för att fortlöpa under 2019 och 2020. Det som ska tas fram är dels förslag på de permanenta lösningarna på de två sträckorna men även den tillfälliga gestaltningen som ska vara på plats till sommaren 2019. Budget för projektet är 4,5 miljoner kronor.

Ombyggnation i linje med tidigare gångstråksutredning

Det har tidigare tagits fram en gångstråksutredning med olika förslag på hur Falkenbergs centrum kan bli mer fotgängarvänligt. 2017 beslutade kommunstyrelsen att det fortsatta arbetet med utvecklingen av fotgängarstråk i centrum ska ske i enlighet med målbilden i förslaget 1C. Där ingår bland annat Nygatan med sträckan Sandgatan till Arvidstorpsvägen. Förslaget 1C var även det förslag som flest invånare föredrog när de i en undersökning fick tycka till om förslaget.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter