Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Status: Avslutat

Utveckling av kvarteret Strandbaden och Havsbadsallén

Skrea strand är en av Falkenbergs mest populära och välbesökta platser. Kvarteret Strandbaden som är en del av området ska rustas upp och utvecklas. vi rustar även upp Havsbadasallén.

Kvarteret Strandbaden, där bland annat Hotel Falkenberg Strandbad, Klitterbadet, Falkenbergs Tennisklubb och Skrea bangolf ligger, ska rustas upp. Här ska det till exempel bli nya cykelvägar, fler parkeringar och nya toaletter. Det ska även bli en uppfräschning av allmänna platser och grönytor. Till exempel ska en helt ny trädallé planteras längs med Havsbadssallén. Beslut om att rusta upp kvarteret Strandbaden tog av kommunfullmäktige den 29/3 2016.

Området är ganska slitet och i behov av en uppfräschning. Det är dessutom ett område som är välbesökt året om och en viktig plats för Falkenberg som vi behöver vårda och utveckla.

Arbeten under hösten 2021 och våren 2022

Fokus under hösten 2021 och våren 2022 är områdena 1, 2, 4, 6, 7, 8 och 9 (Se kartbild längre ner på sidan). I detta inkluderas bland annat nya parkeringsplatser, toaletter och gång och cyeklvägar i området.

Upprustning av Havsbadsallén hösten 2021 och våren 2022

Under hösten 2021 och våren 2022 med start 1 september kommer kommunens el- och avloppsledningar utmed Havsbadsallén från Hertingsplan till Strandstugevägen att renoveras. Samtidigt passar vi på att byta ut träden i Havsbadsallén som är dåliga och har drabbats av röta. Det finns risk att träden kan tappa grenar och värst fall även välta.

Gatan samt gång- och cykelvägarna kommer få en ansiktslyftning och systemet för omhändertagande av vägvatten byggs om för bland annat bevattna de nya träden.

Byggnation startade 2021

Efter projektering och upphandling av entreprenör så startade byggnationen under 2021. Allt förväntas vara klart under våren 2022.

Upprustning av strandpromenad

Under våren la vi fokus på en upprustning av strandpromenaden. Vi breddade promenaden och satte upp nya sittplatser utmed den.

Kan vara begränsad framkomlighet i området

Den stora utmaningen för oss är att bibehålla tillgängligheten till området. Samtidigt hoppas vi att besökare och boende i området har förståelse för att det kommer vara svårare att ta sig fram under byggtiden. På vår sidan övergripande webbplats finns aktuell information om trafikstörningar.

Projektbild över kvarteret Strandbaden

Projektbild över kvarteret Strandbaden

Det här kommer göras under byggnationen:

 1. Ny parkeringsyta med cirka 60 parkeringsplatser och entré till området.
 2. Ny cykelparkering.
 3. Nya offentliga toaletter.
 4. Gång- och cykelstråken i området kommer breddas och rustas upp med nya planteringar och sittytor samt beysningar.
 5. Ny allmän parkeringyta med cirka 20 parkeringsplatser.
 6. Havsbadsallén rustas upp med ny trädallé. Vägvattnet kommer tas omhand och användas till bevattning av planteringsytor.
 7. Befintliga parkeringsytor rustas upp med ny belysningar och grönytor.
 8. Ny cykelparkering och torgyta.
 9. Nya offentliga toaletter.
 10. Strandpromenaden breddas och rustas upp med ny torgyta vid bryggan.

Verksamheterna i området planerar egna projekt

I syfte att rusta upp området togs en ny detaljplan 2016. Detaljplanen ger även utvecklingsmöjligheter för verksamheterna i området. Det gäller främst Hotel Falkenberg Strandbad som planerar att ge hotellets framsida ett lyft med bland annat ett orangeri samt en park med café och sommarservering.

Andra verksamheter som också är engagerade i den utveckling som växer fram i området är Falkenbergs Tennisklubb, Skrea Bangolf och Klitterbadet.


Relaterade projekt

Platsinformation

Kvarteret Strandbaden

Kontakt

 • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
 • kontaktcenter