Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Status: Avslutat

Ny cirkulationsplats och väg i Skrea

I Skrea bygger Falkenbergs kommun en ny cirkulationsplats och väg mellan Strandvägen och Hyttens väg. Området ska senare byggas ut med bostäder som blir en del av Skrea Stationssamhälle.

Byggprojektet omfattar i huvudsak:

  • en ny cirkulationsplats
  • ny- och ombyggnad av gator och gång- och cykelvägar, inklusive belysning
  • vatten- och avloppsledningar
  • utjämningsmagasin

Syftet med detaljplanen för området (Skrea 2.39) är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde i Skrea Stationssamhälle, med en ny infart dit från Strandvägen till Hyttens väg. Östra och norra delen av Hyttens väg ska sen endast fungera som gång- och cykelväg samt som bussgata.

Området ska få nya gång- och cykelbanor med säkrare cykelgenomfarter i alla korsningar inom området.

Tidplan

Projektet startade oktober 2019 och beräknas vara klart i juni 2020.

Budget

Budgeten för projektet ligger på ca 11 miljoner kronor.

Plankarta

Plankartan för Skrea 2.39 visar var den nya vägen ska gå från Strandvägen till Hyttens väg, samt var gång- och cykelvägen ska gå längs östra och norra delen av Hyttens väg. Bilden visar också var det nya bostadsområdet är planlagt för: till vänster om den nya vägen om man kommer från Strandvägen och kör mot Hyttens väg. Utjämningsmagasinet ska då ligga på höger sida, strax intill rondellen.

Bilden markerar den nya vägen från Strandvägen till Hyttens väg samt den nya gång- och cykelvägen österut längs Hyttens väg.
Fågelvy över området 2.39

Här, mellan Strandvägen och Hyttens väg i Skrea, bygger kommunen en ny cirkulationsplats och väg. Området ska framöver byggas ut med bostäder.

Platsinformation

Albertinas väg, mellan Strandvägen och Hyttens väg i Skrea.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter