Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Status: Avslutat

Nya lekmiljöer på Vallarna

Sommaren 2021 kunde Vallarnas lekplats öppnas igen efter en längre tids renovering. Den nyöppnade lekplats är större än den tidigare och har bundits samman med Vallarnas mini-zoo.

Detta har vi gjort:

  • Rustat upp den befintliga lekplatsen – vissa av lekmodulerna på området börjar bli slitna.
  • Gjort lekplatsen mer tillgänglig, med tillgänglig lekutrustning, annat fallunderlag och ”rumsindelning”.
  • Knutit samman mini-zoo med lekplatsen, samt skateparken och lekplatsen, med tydliga stråk och mer lekutrustning.
  • Skapat en mer attraktiv lekplats med mer variation av lekredskap för olika åldrar.
  • Satsat på ny grönska, som ska bli en del av lekmiljön.
  • Skapat attraktiva sittplatser, bygga väderskydd och erbjuda fler möjligheter att grilla.
  • Installerat ny belysning som gör att lekplatsen kan användas mer under årets mörka månader.

Tidsplan

Sommaren 2021 kunde Vallarnas lekplats öppnas igen efter en längre tids renovering.

Budget

Budgeten ligger på ca 6 miljoner kronor.

Bakgrund

Vissa av lekmodulerna på området börjar bli slitna och behöver bytas ut. Nu tar vi ett samlat grepp för hela lekområdet.

Lekområdet ska byggas med utgångspunkt i Falkenbergs kommuns Program med riktlinjer för utomhuslekPDF som beskriver hur lekmiljöer i Falkenberg ska utvecklas i framtiden. Utifrån programmet ska våra lekmiljöer följa ledorden ”variarande, inkluderande och utvecklande”. De ska passa barn i alla åldrar och stimulera barns sinnen, väcka upptäckarglädje, sätta igång fantasin och locka till mer fysisk aktivitet.

Dialog med barn och ungdomar

I projektet har vi fört dialog med flera barn och ungdomsgrupper där vi tagit reda på hur barn vill leka och umgås på Vallarna och sedan använt deras önskemål i lekmiljöernas utformning. Syftet med dialogen var att skapa engagemang och aktivitet runt projektet och hämta ett bredare underlag att basera beslut på. Vi ville få bort fokus från lekmodulerna och istället ta reda på vad barnen vill leka.

Utifrån ett tidigare medborgarförslag ligger även ett beslut att vi ska bygga ett väderskydd inom området.

Statligt bidrag för att skapa en grönare lekmiljö

Kommunen har även fått ett statligt bidrag för ”Grönare städer” som är öronmärkta till Vallarnas lekområde. Syftet med stödet är att utveckla städer till gröna och hälsosamma platser, öka välbefinnande, öka klimatanpassning och bidra till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Platsinformation

Vallarnas lekpark och mini-zoo, Urmakaregatan i Falkenberg

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter