Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

5. Antagande

Använd sidans metadata för att sätta ett datum och en beskrivning för denna milsten i projektet.

Denna milsten har datum och kommer att visas enligt nedan:

Antagande En detaljplan antas av kommunfullmäktige. De som har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan överklaga planen inom tre veckor.