Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

2. Planprogram

Använd sidans metadata för att sätta ett datum och en beskrivning för denna milsten i projektet.

Denna milsten har datum och kommer att visas enligt nedan:

Planprogram Ett planprogram beskriver i grova drag huvudidén och målen med den nya planen för att i ett tidigt skede ge berörda möjlighet att påverka förslaget.