Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sloalyckan 1 m fl - bostäder

Kommunstyrelsen gav 2016-10-11 § 294 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva Sloalyckan 1 m fl för bostäder. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Under hösten 2018 beslutades det att detaljplanen ska föregås av ett planprogram.

Status

Just nu förbereder vi Sloalyckan 1 m fl inför ett samråd av planprogrammet och då kommer det att finnas möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Planområdet är beläget i västra delen av Östra gärdet, knappt 1 km nordöst om Falkenberg centrum. Området avgränsas av Västgötavägen i norr, av Varbergsvägen i väster, av Lasarettsvägen i söder och av bostadsområdena öster om Gruebäcken i öster. Planområdet är knappt 2 hektar stort. Marken inom planområdet ägs av privata fastighetsägare, Falkenbergs Bostads AB och av Falkenbergs kommun.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram ett nytt planprogram finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om programförslaget. Detta görs i samrådskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla. I vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur ett planprogram blir till

Planprogrammets förfarande

Ärendet kommer att inledas med ett planprogram (PBL 5 kap 10 §) vilket samråds med berörda en gång i så kallat samråd. Därefter kan arbetet med att ta fram en detaljplan inledas.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter