Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Ullared 2:212 - verksamhet

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-14 § 144 att samhällsbyggnadsavdelningen ska påbörja detaljplanearbete för Ullared 2:212 som ursprungligen ingick i uppdraget för planprogram för Ullared 2:151. Syftet med planen är att pröva förutsättningarna att utöka byggrätten.

Status

Just nu förbereder vi detaljplan för Ullared 2:212 m fl inför samrådsskede och då finns det möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen. Samråd beräknas ske under våren/sommaren 2020.

Planområdet

Planområdet ligger söder om väg 153 i området Sönneräng, öster om Ullared. Marken ägs av Gekås i Ullared AB.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram ett nytt planprogram finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om programförslaget. Detta görs i samrådskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida samt gör en kungörelse på vår digitala anslagstavla. I vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan går till

Planprogrammets förfarande

Ärendet handläggas med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt