Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Tröinge 2:23 - bostäder

Kommunstyrelsen gav 2017-09-12 § 216 samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva Tröinge 2:23 för utökat antal bostäder. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder än vad som finns på fastigheten i dagsläget. Syftet är också att säkra möjligheten till lek och andra rekreations- och naturvärden.

Status

Just nu är andra detaljplaner mer prioriterade och vi arbetar inte aktivt med detaljplanen för Tröinge 2:23. Vi arbetar med flera detaljplaner parallellt och när en detaljplan blir antagen kan vi börja med en ny.

Planområdet

Planområdet är beläget i Tröingeberg i norra delen av Falkenberg stad, ca 2 km från stadskärnan och ca 1,5 km från järnvägsstationen. Marken ägs av Falkenbergs Bostads AB.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär bland annat att förslaget bedöms vara i enlighet med översiktsplanen, inte är av stor betydelse för allmänheten eller medför någon stor miljöpåverkan. Förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

ff

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter