Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Skrea 5:3 m fl - ändring detaljplan

Kommunstyrelsen gav 2022-08-16 § 188 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen med syftet att anpassa planbestämmelserna till verksamheten.

Status

Just nu förbereder vi ändring av detaljplanen för Skrea 5:3 m fl inför samrådsskede då det finns möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Området ligger i de södra delarna av Falkenbergs stad. Marken ägs av privat fastghetsägare.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida, i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet förslås handläggas med standardförfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt