Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Okome-Backagård 1:19 m fl - bostäder

Kommunstyrelsen beslutade 2023-03-14 § 86 att ge kommun-styrelseförvaltningen i uppdrag att ändra befintlig detaljplan i syfte att ändra förutsättningar för bostadsändamål.

Status

Just nu förbereder vi Okome-Backagård 1:19 m fl inför planområdets framtida utformning. I ett kommande samrådsskede finns det möjlighet för allmänhet och intressenter att tycka till om detaljplanen.

Planområdet

Planområdet är beläget ca 1,2 kilometer söder om orten Okome. Marken ägs av privatpersoner.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera om samråd. Inför samråd informerar vi även på vår hemsida, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Här kan du läsa mer om hur en detaljplan går till

Planens förfarande

Ärendet förväntas handläggas med standardförfarande (PBL 5 kap 7 §).

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter