Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

4. Granskning

Använd sidans metadata för att sätta ett datum och en beskrivning för denna milsten i projektet.

Denna milsten har datum och kommer att visas enligt nedan:

Granskning Efter synpunkterna från samrådet bearbetas detaljplaneförslaget för att ställas ut på granskning. Berörda får då möjlighet att lämna in ytterligare skriftliga synpunkter.