Vi använder cookies på tema.falkenberg.se för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats.

Översiktsplan 2.0

Översiktsplan 2.0 anger vilka prioriteringar som behöver göras och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Den anger strategier på en översiktlig nivå för insatser som kan behöva göras både i kommunen som helhet och i lokalsamhället.

Översiktsplan 2.0 är Falkenbergs kommuns gällande översiktsplan och den vann laga kraft den 27 juni 2014.

Översiktsplanen olika delar:

  1. Del I - StällningstagandePDF - kartor ingår
  2. Del II - FokusunderlagPDF
  3. Del III - KonsekvensbeskrivningPDF
  4. Länstyrelsens granskningsyttrandePDF - bilagor ingår

Programmet som togs fram till den nya översiktsplanen var det första steget i arbetet med översiktsplanen och beskriver förutsättningarna och inriktningen på planarbetet som utmynnade i den nu antagna planen, se under länkar. Samråd om programmet avslutades där yttranden och synpunkter ställdes samman i en samrådsredogörelse som behandlades av kommunstyrelsen och skickades ut till de som anmält att de ville ta del av den.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter