Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Arvidstorp

Det här området är en del i förslaget för den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad. Längst upp i Arvidstorpsbacken är utsikten över staden och havet slående. I den här områdesindelningen ingår även delområdet Valencia. Två stora utvecklingsområden är gamla Wessels (Coop) och kvarteret runt Argus.

Här låg tidigare en del av stadens utmarker med ljunghedar. Placeringen i en sluttning just ovanför stadens centrum ger området en speciell karaktär.

Viktigt att veta om förslaget

Den fördjupade översiktsplanen för Falkenbergs stad är viktig eftersom att den pekar ut en långsiktig utveckling för staden, 30 år och framåt. Planen bygger på flera olika grundstenar.

Är din mark utpekad?

Planen beskriver hur Falkenberg kan utvecklas. Till exempel kan vi se en samhällsnytta i att peka ut ett område för framtida bostäder på mark som Falkenbergs kommun inte äger. Med utpekandet kan markägaren titta på möjligheten att bygga bostäder på marken i framtiden. Vill markägaren inte bygga bostäder på marken är det helt okej. Samma upplägg gäller för andra typer av inriktningar för områden.

Kartbild: Arvidstorp

föp skogstorp

Bostäder

De ljusrosa fälten visar var det idag finns bostäder, de mörkrosa fälten visar var det skulle vara möjligt att förtäta med bostäder och de orange områdena visar var nya bostadsområden skulle kunna vara. Nedan på sidan finns mer information.

Befintliga bostads-, affärs – och kontorsområden

Inom dessa föreslås inga större förändringar. Förtätning kan vara möjlig att pröva i enstaka fall, se Förtätningsanvisningarna.

Förtätningsområden

Den övergripande principen handlar här om fler centrumnära bostäder. Stora områden är angivna som lämpliga eller möjliga för förtätning. Inom dessa kan ett antal projekt med fördel prövas, men tanken är inte att hela de markerade områdena ska omvandlas. Utpekade förtätningsområden ger ett ungefärligt antal av 75 - 100 tillkommande bostäder.

F21. Stora tomter ger potential för tillbyggnader eller omvandling.
F22. Flerbostadshus 2-4 våningar.
F23. Flerbostadshus, 2-4 vån, verksamheter i bottenplan.

Omvandlingsområde till sammanhängande bostadsbebyggelse

De orangea områdena är utbyggnadsområde för i huvudsak bostäder. Förutom bostäder kan området ha inslag av verksamhet som är förenlig med bostäder, till exempel offentlig och kommersiell service, kontor samt gator, fritidsanläggningar, park- och naturytor. Handel bör generellt inte medges förutom de områden där det specifikt finns utpekat.

Wessels

I området (ca 3,5 ha) förslås en utveckling av bostäder men även kontor, offentlig och kommersiell service samt tillskapad grönstruktur. Området beräknas kunna rymma ca 100 bostäder. Närmast fjärrvärmeverket behöver det i ett detaljplaneskede närmare utredas vad som kan tillkomma.

Använd vår webbkarta för överblick

I vår webbkarta kan du få visuell överblick över den utveckling som vi föreslår för Falkenbergs stad. När du tittar på kartan och de förslag som finns så ha med dig att förslagen sträcker sig omkring 30 år frammåt i tiden. Vår webbkarta lämpar sig bästa att besöka via en dator.

Kontakt

  • Vid frågor eller synpunkter hör av dig till vårt
  • kontaktcenter